• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Avesta kommun stöttar Avestas näringsliv med särskilda åtgärder

Publicerad: 2020-03-31, kl 12.00

Företagare i Avesta kommun drabbas olika mycket av coronaviruset Covid-19. Här har vi därför samlat nu möjliga och aktuella stöd med kort presentation och länk till mer information. Här återfinns också Avesta Plan- och Näringslivsutskottet speciellt antagna program med anledning av civ-19-pandemin.

Har du drabbats ekonomiskt av corona.-19-pandemin? Då finns de nya, ekonomiska bidrag att söka. Här listar vi några av dem.
OBS: Några av dem ska sökas före 30 april.

Omställningsstöd - ansök senast 30 april
Den 25 februari öppnade ansökan om Omställningsstöd. Ni företagare kan ansöka om stöd för del av fasta kostnader för perioderna augusti-oktober 2020 och perioden november-december 2020 samt januari-februari 2021. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på skatteverkets hemsida. Sök omställningsstöd

Omsättningsstöd för enskilda näringsidkare - ansök senast 30 april
Från den 2 mars kan enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin söka omsättningsstödet. Företagare kan ansöka om stöd för perioderna augusti-oktober 2020 och perioden november-december 2020 samt januari-februari 2021. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida: Omsättningsstöd till näringsidkare | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)

Särskilt omställningsstöd för vissa företag för juni och juli 2020
Regeringen har tagit fram ett nytt omställningsstöd för juni-juli 2020 till vissa särskilt hårt drabbade företag. Stödet kan sökas från 15 mars och ge stöd upp till 100 % av fasta kostnader för juni och juli 2020. För rätt till stödet krävs bland annat att en del av omsättningstappet är orsakat av:
1/ Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare.
2/ Tillfälligt inreseförbud till Sverige.
3/ Utrikesdepartementets avrådan från resor som har utfärdats med anledning av spridningen av covid-19.
De företag som har rätt till stöd kommer att få ersättning för upp till 100 procent av sina fasta kostnader. Maxbeloppet är 150 miljoner kronor. Läs mer här.

Ansökan om korttidsarbete
Den 29 mars öppnade ansökan om korttidsarbete avseende december 2020 och framåt. Har ett företag tänkt söka stöd till korttidsarbete för december 2020 måste ansökan skickas före sista april 2021.
Observera att avtal ska ha tecknats före 29 mars, om man avser söka stöd för korttidsarbete. För mer information om vad som krävs och hur man ansöker, gå till Tillväxtverkets hemsida: Korttidsarbete 2021 - Tillväxtverket (tillvaxtverket.se)

Omsättningsstöd för handelsbolag och kommanditbolag
Handelsbolag och kommanditbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin kan nu söka omsättningsstöd. Dessa företag kan ansöka om stöd för olika perioder från mars 2020 till februari 2021. För att kunna söka måste vissa kriterier vara uppfyllda, se mer information om vad som krävs och hur man gör på Länsstyrelsen Dalarnas hemsida: Omsättningsstöd till handelsbolag | Länsstyrelsen Dalarna (lansstyrelsen.se)
F-skattsedel krävs vid tidpunkt för ansökan! Ansök senast 15 juni.

Hyresstöd
Stöd till fastighetsägare/hyresvärd som sänkt hyror för utsatta branscher. För dig som är fastighetsägare och som i egenskap av hyresvärd har träffat överenskommelse om rabatt på lokalhyran för en hyresgäst i en utsatt bransch, finns nu möjligheten att ansöka om statlig stöd för en del av denna rabatt. Stöder gäller för hyresvärdar som gett hyresrabatt under perioden 1 januari-31 mars 2021. En förutsättning är att hyresgästen är en verksam i en bransch som omfattas av stödet. Länsstyrelsen handlägger stödet som kan sökas via Boverkets e-tjänst från och med 3 maj. Här kan du läsa mer om stödet.

Har du frågor eller önskar du prata om det här med stöd och stödinsatser som finns för företag, kontakta då våra lokala K.R.O.K.-lotsar:
Elice Kax tel: 076-632 5973, mejl: elice.kax@bfregionen.se
Stina Lundkvist tel: 0226 64 56 91, mejl: stina.lundkvist@avesta.se
Kerstin Eriksson tel: 0226- 64 56 93, mejl: kerstin.eriksson@avesta.se

 
Nedan följer Avestas program för att stötta näringslivet, men också direktlänkar till myndigheter och organisationer som kan ge stöd och information.

Företagare i Avesta kommun drabbas olika mycket av cronaviruset covid-19. För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset har Avesta kommuns Plan- och Näringslivsutskott antagit följande program:

SÄRSKILDA ÅTGÄRDER FÖR ATT STÖTTA AVESTAS NÄRINGSLIV SOM DRABBATS AV CORONASITUATIONEN

  Företag som önskar anstånd med att betala kommunala avgifter/fakturor/avier ska behandlas lösningsorienterat. Det gäller fakturor från Avesta kommun, Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggförvaltning (avseende Avesta), Gamla Byn/Avesta Industristad och Avesta Vatten och Avfall
Kontakta:
servicecenter@avesta.se
miljo-bygg@avesta.se
gamlabyn@avesta.se
avestavatten@avesta.s

 Företag som hyr lokaler av Avesta Industristad kommer att behandlas lösningsorienterat om de begär anstånd med hyror. Kommunen uppmanar privata fastighetsägare att försöka göra detsamma
Kontakt:
gamlabyn@avesta.se

 Leverantörer av varor och tjänster till kommunen som önskar snabbare betalning ombeds kontakta beställaren för handläggning

 Kommunen och Västmanland-Dalarna Miljö- och Byggförvaltning skjuter upp tillståndsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden 

 Företag som har pågående tillstånds- och tillsynsärenden och önskar att dessa skjuts på framtiden behandlas positivt

 Tillväxt Avesta tillsätter företagslots som får till uppgift att ledsaga kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar, men framförallt för att ledsaga kring de förslag som Riksdag och Regering kommit med
Kontakta:
tillvaxt@avesta.se

Vill du ha en personlig kontakt ring Servicecenter 0226-645000.

 

 

Här finns mer information

om hur du som företagare kan agera och vilket stöd du kan få stöd av andra organisationer och myndigheter:

Företagsorganisationer och andra näringslivsfrämjare

Verksamt.se – samlad information om coronaviruset

Företagarna Sverige – råd och stöd till företag

Svenskt Näringsliv - information om corona/covid-19 till dig som företagare

Nyföretagarcentrum - samlad information om coronavirus

Handelskammaren – så fungerar de ekonomiska krispaketet

Almi – information med anledning av coronaviruset

Dalarna Science Park - information med anledning av coronaviruset

Dalapop – styr om stöd med anledning av coronaviruset

 

Myndigheter och statliga verk

Regeringen – krispaket för svenska företag och jobb

Folkhälsomyndigheten - Nya regler för restauranger och krogar

Krisinformation.se – senaste information om coronaviruset

Skatteverket - samlad information för företag med anledning av coronaviruset

Skatteverket – anstånd med skatteinbetalningar

Skatteverket - Ändra din debiterade preliminärskatt

Arbetsmiljöverket – information angående coronaviruset

Riksbanken och coronaviruset

Tillväxtverket - direktlänk till Nya lagen om korttidsarbete (korttidspermittering)

Tillväxtverket - stöd under utbrott av coronavirus och covid-19

Tillväxtverket – branschorganisationer efter verksamhetsområde

Försäkringskassan – coronaviruset, det här gäller

 

Här hittar du Avesta kommuns samlade information om Covid-19:
Information om Covid-19/Information about Covid-19.