• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Hälsoskydd

Hälsoskydd behandlar frågor som rör att upptäcka, förebygga och minimera hälsorisker i människors miljö. I Avesta, Fagersta och Norberg har miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ansvaret för frågor som rör hälsoskydd.

De verksamheter som bedrivs inom området för hälsoskydd omfattas av kraven i miljöbalken och det är upp till verksamhetsutövaren att se till att miljöbalkens krav följs. Lokalen ska vara anpassad till verksamheten och det ska finnas en egenkontroll. Verksamhetsutövaren ska själv planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för människors hälsa eller för miljön inte uppstår. En del verksamheter inom området för hälsoskydd behöver anmälas till miljöenheten. 

Boendemiljö

Vi vistas större delen av våra liv inomhus, därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika individer och påverkas av exempelvis ålder, känslighet och livsstil. 

Om du har problem med din boendemiljö, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med miljöenheten som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Senast granskad 24 september 2021.