• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Värmepumpar

En installation av värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. Det är därför viktigt att du gör en anmälan till miljöenheten innan.

Du är som sökande ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen och det vilar ett stort ansvar på dig. Därför är det viktigt att anmälan lämnas komplett ifylld i god tid och att miljöenhetens beslut inväntas innan installationen sker. 

Anmäl/Ansök om värmepump. Med anmälan ska följande bilaga lämnas:

 • En situationsplan med byggnader, borrhål/kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser och vägar. Redovisa också eventuella vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 m från borrplatsen/kollektorn. Observera att egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. I område med kommunal vattenförsörjning anges gränsgrannars vattenbrunnar. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen.

Om värmepumpen ligger inom skyddsområde för vattentäkt ska berörda beredas möjlighet att yttra sig över din planerade installation.

Efter inkommen ansökan skickar Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning en begäran om yttrande till berörd sakägare.

Certifierade brunnsborrare

Utförs borrningen av en certifierad brunnsborrare får kunden eller beställaren en garanti för att brunnsborraren har den erfarenhet och den kunskap som krävs för att fackmannamässigt väl utfört arbete. 

Anläggning 10 MW eller mindre

Om du ska installera en värmepump med en uteffekt på 10 MW eller mindre för utvinning av värme eller kyla ur mark, yt- eller grundvatten ska du anmäla det till miljöenheten. Annars ska en miljösanktionsavgift på 1 000 kronor tas ut.

Ansökan (inom skyddsområde för vattentäkt)

För planerade anläggningar som ligger inom skyddsområde för vattentäkt krävs en ansökan om tillstånd till miljöenheten. Du får inte installera anläggningen innan du fått tillstånd. Om du inte inväntar tillstånd måste du betala en miljösanktionsavgift på 3 000 kronor. Om du inte vet om du bor inom skyddsområde för vattentäkt, kontakta miljöenheten och fråga. 

Vid tillstånd för borrning av bergvärme inom vattenskyddsområde kräver Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning att brunnsborraren är certifierad.

Anläggning över 10 MW

Anläggningar med en uteffekt över 10 MW är anmälningspliktig enligt 21 § miljöbalken och för dessa gäller delvis andra regler. Kontakta då miljöenheten för mer information.

Avgifter 

För hantering av anmälan/tillstånd har miljöenheten rätt att ta ut en avgift. För anläggning under 10 MW tas en avgift motsvarande en timmes handläggningstid ut. För tillstånd i skyddsområde tas en avgift motsvarande 5 timmars handläggningstid ut. Anmälan över 10 MW timdebiteras. Om anmälan ej är korrekt ifylld har miljöenheten möjlighet att ta ut en timavgift för den extra handläggningstid som då krävs.

Läs mer om miljöenhetens taxor och avgifter här.

Information

Frågor om anmälan, regler med mera kan ställas till kommunens miljöenhet. Frågor som rör värmeanläggningar teknik, effektivitet och ekonomi kan ställas till kommunens energirådgivare. 

Senast granskad 16 september 2020.