• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Värmepumpar

En installation av värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet. Det är därför viktigt att du gör en anmälan till miljöenheten innan.

Du är som sökande ansvarig för att inga oönskade miljöeffekter uppstår i samband med installationen och det vilar ett stort ansvar på dig. Därför är det viktigt att anmälan lämnas komplett ifylld i god tid och att miljöenhetens beslut inväntas innan installationen sker. 

Med anmälan ska följande bilaga lämnas:

 • En situationsplan med byggnader, borrhål/kollektor, värmepumpens placering, tomtgränser och vägar. Redovisa också eventuella vattentäkter och avloppsanläggningar inom 100 m från borrplatsen/kollektorn. Observera att egna vattentäkter förekommer också inom verksamhetsområde för kommunalt VA, även om det inte är särskilt vanligt. I område med kommunal vattenförsörjning anges gränsgrannars vattenbrunnar. Tänk på att du har ansvaret för att skydda grannarnas vattentäkter och för att ersätta eventuell skada på dessa. Informera grannarna om den planerade borrningen.

Om värmepumpen ligger inom skyddsområde för vattentäkt ska berörda beredas möjlighet att yttra sig över din planerade installation.

Efter inkommen ansökan skickar miljöenheten en begäran om yttrande till berörd sakägare.

Information

Frågor om anmälan, regler med mera kan ställas till kommunens miljöenhet. Frågor som rör värmeanläggningar, teknik, effektivitet och ekonomi kan ställas till kommunens energirådgivare. 

Senast granskad 24 september 2021.