• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 16:30
  Onsdag kl. 09:00 - 16:30 
  Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vad kostar det?

I alla lov- och anmälningsärenden tas det ut en avgift enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige. Många som ska söka om lov eller göra en anmälan undrar vad kostnaden är. Det är dock svårt att säga exakt kostnad då det finns flera faktorer som avgör detta. Nedan finns prisexempel på några vanliga åtgärder. Observera att prisexemplen är ungefärliga då kostnaden är beroende av vad som behöver göras i ärendet.

Prisexempel lov och anmälan

I prisexemplen ingår inte andra avgifter som kan tillkomma, t.ex. kartavgift och planavgift. Arean som anges avser bruttoarea/öppenarea.

Nybyggnad enbostadshus/fritidshus

130 - 199 kvm     18 000 - 26 000 kr

200 - 299 kvm     20 000 - 30 000 kr

 

Nybyggnad komplementbyggnader samt tillbyggnader

Under 50 kvm                                                                 5 000 - 10 000 kr

50 - 129 kvm                                                                   7 000 - 17 000 kr

Enklare byggnader/tillbyggnader under 50 kvm*     3 000 - 5 000 kr

*Med enklare byggnader/tillbyggnader avses byggnader/tillbyggnader med enklare konstruktion t.ex. carportar, skärmtak, växthus.

 

Utvändig ändring (t.ex. byte av fasad- eller takbeklädnad, ommålning)

3 000 - 6 000 kr

 

Mur och plank

3 000 - 6 000 kr

 

Skyltar

2 000 - 6 000 kr

 

Rivning

Enkla byggnader                   2 000 kr

< 250 kvm                              5 000 kr

250 - 999 kvm                       10 000 kr

> 1000 kvm                            20 000 kr

Utanför planlagt område     1 500 kr

 

Installation av eldstad

1 500 kr

 

Förhandsbesked

10 000 kr

 

Strandskyddsdispens

Åtgärder inom en etablerad tomtplats                    1 500 kr

Nyetablering                                                                7 000 kr

Nyetablering i samband med förhandsbesked     4 000 kr

 

Avslag

Vid avslagen ansökan/anmälan debiteras full avgift.

 

Avvisning*

1 000 kr

*Om begärda handlingar inte lämnas in inom utsatt tid avvisas ärendet.

 

Återkallat ärende

Om sökanden återkallar sin ansökan/anmälan debiteras nedlagd tid i ärendet.

 

Kartavgifter

Kontakta oss för att få veta vilken typ av karta som krävs i ärendet. Beställning av nybyggnadskarta görs på denna blankett. För att kunna fylla i blanketten behöver du spara den på din dator först.

Fullständig nybyggnadskarta     6 975 kr

Förenklad nybyggnadskarta       3 627 kr

Utdrag ur baskarta                       326 kr (digitalt utdrag i dwg-format kostar 744 kr)

 

Planavgifter

Planavgift tas ut för detaljplaner som är upprättade enligt plan- och bygglagen och som har bekostats av kommunen. Avgiften tas ut för att kommunen ska få igen de kostnader som framtagandet av en detaljplan medför. Detaljplanen ger en rättighet att bygga. Planavgiften ska betalas av den som utnyttjar den rätt att bygga som detaljplanen tillåter. Planavgift tas inte ut för byggnader/tillbyggnader mindre än 50 kvm.

Nybyggnad 50 - 129 kvm         16 000 - 26 000 kr

Nybyggnad 130 - 199 kvm       22 000 - 34 000 kr

Nybyggnad 200 - 299 kvm       27 000 - 42 000 kr

Tillbyggnad 50 - 129 kvm         7 000 - 12 000 kr

Tillbyggnad 130 - 199 kvm      10 000 - 15 000 kr

Tillbyggnad 200 - 299 kvm      12 000 - 19 000 kr

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta kommunens servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan.  

Senast granskad 07 oktober 2019.