• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00. 
  Obs! Max 10 besökare i lokalen, i max 15 minuter. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Riktlinjer

Enligt skollagen ska kommunen sträva efter att erbjuda omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte kan erbjudas. Omsorgen kan erbjudas från och ett års ålder till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Avesta kommun erbjuder barn- och skolbarnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare som har sin ordinarie arbetstid förlagt på kvällar, nätter och helger. Med barnomsorg på obekväm arbetstid menas de tider då ordinarie förskole- och fritidsverksamhet är stängd.

 • Barn som går på Baldershage skiftförskola ska vara folkbokförda i Avesta kommun.
 • Vårdnadshavares arbete på obekväm arbetstid ska vara förlagd utanför det egna hemmet.
 • Intyg om arbetsgivare och kontaktuppgifter ska uppges vid ansökan. Vårdnadshavare ansvarar för att meddela förändringar, lämna schema och aktuella uppgifter på begäran.
 • Barnens vistelsetid utgår alltid ifrån vårdnadshavares arbetstid eller den tid som vårdnadshavare behöver sova efter ett nattskift, vilket kan vara upp till åtta timmar.
 • Barnen hämtas av vårdnadshavare mellan t.ex. två nattskift.
 • Barnens schema ska läggas in i e-tjänsten IST förskola.
 • Inför semesterperioder ska schemablanketten lämnas in till förskolechefen senast det datum som står på anvisad blankett. Under semesterperioder är det extra viktigt att få in underlag inför planeringen av bemanning för att säkerställa att det finns tillgång till personal i verksamheten. Om blanketten ej lämnas in i tid kommer barnet att betraktas som ledigt.
 • Schemaändringar under vardagar meddelas till förskolan/fritidshemmet senast klockan 8:00 samma dag.
 • Besked om att barnen kommer att ha behov av vistas på förskolan/fritidshemmet fredag, lördag och/eller söndag ska meddelas till förskolan senast torsdagen före klockan 13:00.
 • Vårdnadshavare har inte rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid under föräldraledighet, sjukdom, semester eller annan ledighet.
Senast granskad 15 maj 2020.