• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Boendemiljö

I miljöbalken, tobakslagen och strålskyddslagen samt dess förordningar finns regler som är upprättade för att skydda människor från olägenheter som kan påverka hälsan negativt. Miljöenheten har till uppgift att tillse att dessa regler följs i kommunen.

Vi vistas större delen av våra liv inomhus, därför är det viktigt att inomhusmiljön inte påverkar oss negativt. Hur vi upplever inomhusmiljön skiljer sig åt mellan olika individer och påverkas av exempelvis ålder, känslighet och livsstil. 

Fastighetsägares egenkontroll

Bor du i ett flerfamiljshus är det fastighetsägaren som ska sköta fastigheten så att du inte får besvär av brister i byggnaden. Detta ska göras genom att systematiskt planera och kontrollera verksamheten i förebyggande syfte genom en så kallad egenkontroll. Med förebyggande arbete, tydliga rutiner för felanmälan och kontinuerligt fastighetsunderhåll kan man upptäcka och åtgärda fel innan de ger upphov till miljöproblem som påverkar hälsan negativt. Miljöenheten bedriver tillsyn på fastighetsägare till flerfamiljshus samt hanterar klagomål enligt miljöbalken.

Om du störs

Om du har problem med din boendemiljö, kontakta i första hand din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med miljöenheten som utreder om problemet ska åtgärdas eller utredas vidare.

Senast granskad 24 september 2021.