• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Fritidshem

Fritidshem erbjuds till elever från att de börjar förskoleklass och till och med vårterminen det år eleven fyller tretton år.

Fritidshem

Hur många timmar ett barn erbjuds tid på fritidshem beror på föräldrarnas arbets- eller studietid.

Vilande plats

Gäller skolbarn vars föräldrar är helt arbetslösa. Barnet är inskrivet i barnomsorgen, men platsen är ”vilande” och avgiftsfri. Platsen kan aktiveras igen när vårdnadshavare återgår till arbete eller studier. Om behov av aktiv eller vilande plats uppstår kontaktas kansliet för Förskola-grundskola. Förändringar ska ske senast i månadsskiftet månaden före förändringen.

Kontraktsplats

Kan erhållas för skolbarn som endast behöver skolbarnomsorg under skolans lov- och studiedagar. Har ditt barn ingen plats tidigare ansöker du i vår e-tjänst (IST förskola/fritidshem). Har ditt barn redan en plats tardu kontakt med kansliet för Förskola-grundskola för att ändra till kontaktsplats. Avgiften för platsen är 100 kr/månad.

Beslut kring särskilda placeringar fattas av rektor. Platsen erbjuds så snart ansökan lämnats in och det framkommit att eleven har behov av den.

Så här söker du plats på fritidshem

Ansökan till fritidshem gör du via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem. För att kunna logga in i krävs att du har e-legitimation. Behöver du hjälp i e-tjänsten? Kontakta Avesta Servicecenter. Samhällsvägledarna erbjuder personlig service via telefon, e-post eller besök på Kungsgatan 32 i Avesta. 

Så här säger du upp din plats på fritidshem

Om du inte längre behöver din plats på fritidshem ska du i god tid säga upp platsen.

Uppsägning gör du via e-tjänsten IST Förskola/Fritidshem. Du får betala för platsen ytterligare en månad från det datum du lämnar in din uppsägning.

Övergång från förskola till fritidshem

Du som har behov av fritidshemsplats när barnet börjar förskoleklass, ska så snart det är möjligt göra en ansökan. Ansökan till fritidshem gör du via e-tjänsten IST förskola/Fritidshem. Om du inte behöver någon fritidshemsplats till ditt barn, ska förskoleplatsen sägas upp. Uppsägningstiden är en månad från att uppsägningen registrerats i IST förskola.

Fritidsklubb

Fritidsklubben Villan finns till för mellanstadieelever från samtliga skolområden som ett komplement till skolornas fritidshem och håller öppet varje eftermiddag. Här kan du läsa mer.

Senast granskad 09 november 2021.