• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Mäta radon

Den vanligaste mätmetoden för radon i luft är spårfilm. För att beställa radonmätare/dosor med spårfilm tar du kontakt med en konsult eller ett mätlaboratorium som utför radonmätningar. De du har beställt dosorna av skickar dessa till dig och du följer sedan de anvisningar som är bifogade.

Du behöver kontakta ett ackrediterat laboratorium som utför radonmätningar. Längst ner på denna sida kan du se en lista över ackrediterade laboratorier.

Observera att det inte går att beställa dosor från miljöenheten. Resultaten av radonmätningen översänds till miljöenheten via e-post till miljo-bygg@avesta.se eller via post till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta. 

Långtidsmätning

Mätning av radon bör ske i enlighet med Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon i bostäder. Eftersom halterna av radon varierar över tid blir mätningen noggrannare vid en längre mätperiod. Rekommendationen är därför att en radonmätning bör pågå i minst 2 månader under eldningssäsongen. Under eldningssäsongen är dygnsmedeltemperaturen under +10°C, vilket det normalt är mellan den 1 oktober och 30 april. 

Flerbostadshus bör kontrollera om eventuella tidigare mätningar uppfyller metodbeskrivningen för flerbostadshus utifrån urvalet av lägenheter i bostadsbeståndet som ska mätas. Kraven som ställs i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning är att följande ska mätas:

 • Samtliga lägenheter med direkt markkontakt
 • I minst 20 procent av alla lägenheter, varav minst 1 lägenhet per våningsplan
 • Under minst 2 månaders tid mellan 1 oktober och 30 april

Rådgivande korttidsmätning 

En rådgivande korttidsmätning kan vara aktuellt för att söka efter orsaken till förhöjda radonhalter vid ägarbyte. En rådgivande kortidsmätning kan även vara relevant vid bostadsköp. I första hand bör dock långtidsmätning ske.

Gammastrålningsmätning 

För att kontrollera förekomsten av blåbetong i byggnadsmaterialet, till exempel vid ägarbyte, kan en gammastrålningsmätning utföras.

Senast granskad 24 september 2021.