• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  OBS! Läs om de nya restriktionerna för besök på Servciecenter här

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Aktuellt!

Sonnboviken från ovan. Foto: Staffan Müller

Här kan du läsa om pågående naturvårdsprojekt, men även om projekt som har avslutats.

Pågående projekt


Framtagande av en kommunal skogs- och markpolicy
Projektet syftar till att ta fram en policy för hur den kommunägda naturmarken ska användas och skötas. Kommunens markinnehav är till stor del koncentrerat till tätortsnära områden. Marken är därför extra viktig för kommuninvånarna, ur flera olika aspekter, till exempel möjlighet till rekreation, naturupplevelser, lek, utomhuspedagogik och friskvård.

För att kunna tillgodose dessa intressen krävs att skogsbruk och annan markanvändning sker med stor hänsyn till biologiska och sociala värden. Samtidigt finns det ett behov av en markreserv för att till exempel möjliggöra exploatering för industrietablering och bostadsbyggande. Policyn är tänkt att bli ett övergripande styrdokument för hur naturmarkens olika värden ska tillvaratas och hur olika intressen ska vägas mot varandra.

LONA-bidrag

Vill du eller din förening söka statsbidrag för att starta ett naturvårdsprojekt i samarbete med kommunen? Här kan du läsa mer om hur du söker bidrag.

Senast granskad 25 juni 2020.