• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Aktuellt!

Foto: Staffan Müller

Här kan du läsa om pågående naturvårdsprojekt, men även om projekt som har avslutats.

Framtagande av en kommunal skogs- och markpolicy

Projektet syftar till att ta fram en policy för hur den kommunägda naturmarken ska användas och skötas. Kommunens markinnehav är till stor del koncentrerat till tätortsnära områden. Marken är därför extra viktig för kommuninvånarna, ur flera olika aspekter, till exempel möjlighet till rekreation, naturupplevelser, lek, utomhuspedagogik och friskvård.

För att kunna tillgodose dessa intressen krävs att skogsbruk och annan markanvändning sker med stor hänsyn till biologiska och sociala värden. Samtidigt finns det ett behov av en markreserv för att till exempel möjliggöra exploatering för industrietablering och bostadsbyggande. Policyn är tänkt att bli ett övergripande styrdokument för hur naturmarkens olika värden ska tillvaratas och hur olika intressen ska vägas mot varandra.

Senast granskad 31 augusti 2021.