• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  OBS! Läs om de nya restriktionerna för besök på Servciecenter här

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30*
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  * Tisdag 1 dec öppet endast klockan 11:00-12:30, 15:00-16:30 på grund av personalutbildning. 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Hygienlokaler och offentliga lokaler

En del verksamheter inom området för hälsoskydd behöver anmälas till miljöenheten, det gäller både hygienlokaler och offentliga lokaler. Miljöenheten bedriver sedan tillsyn på dessa verksamheter.

Vilka verksamheter är anmälningspliktiga?

En del verksamheter inom området för hälsoskydd behöver anmälas till miljöenheten, det gäller både hygienlokaler och offentliga lokaler. En anmälan ska skickas in av dig som planerar att starta, ändra, flytta/byta lokal eller bygga ut din verksamhet.

Några exempel på verksamheter som kräver en anmälan är: 

 • Akupunktur som inte utförs av sjukvårdsutbildad personal
 • Bassängbad
 • Fotvård 
 • Förskolor, skolor och fritidshem
 • Piercing/håltagning
 • Solarium
 • Tatuering och kosmetisk tatuering

Du skickar en anmälan till miljöenheten senast sex veckor innan du tänkt starta din verksamhet eller ändringen kommer att införas. Om du startar eller bedriver en verksamhet som kräver anmälan utan att ha anmält detta så kommer miljöenheten besluta om en miljösanktionsavgift.

Det finns specifika anmälningsblanketter för följande:

För handläggning av anmälan tar miljöenheten ut en avgift. Avgiften är fastställd av Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och beror på typ av verksamhet. Om anmälan inte är fullständigt ifylld har miljöenheten möjlighet att ta ut en timtaxa för den extra handläggningstid som krävs. 

Tillsyn av hygienlokaler och offentliga lokaler

Vid tillsyn utgår miljöenheten från miljöbalken och dess förordningar samt de råd och vägledningar som är relevanta för verksamheten och är framtagna av Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten.

Enligt kraven i miljöbalken är det verksamhetsutövaren som ska planera och kontrollera sin verksamhet så att olägenheter för människors hälsa eller för miljön inte uppstår. Miljöenheten kontrollerar då vid tillsynen att verksamheten har en bra och fungerande egenkontroll samt att lokalen fungerar bra för att minska risken att smitta sprids. Inspektionerna kan vara antingen föranmälda eller oanmälda.

För tillsynen tas en årlig tillsynsavgift ut. Avgiften är fastställd av Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd och varierar beroende på vilken typ av verksamhet det berör. 

Lagkrav och vägledning

Miljöbalken och dess förordningar är tillämpbara för alla verksamheter. Fördelningen mellan Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Strålsäkerhetsmyndigheten ser ut som följer: Socialstyrelsen ger råd och vägledning för yrkesmässig hygienisk verksamhet, så som fotvård, piercing och tatuering. Folkhälsomyndigheten ger råd och vägledning för övriga verksamheter inom hälsoskyddsområdet, så som förskolor/skolor/fritidshem och bassängbad. Strålsäkerhetsmyndigheten ger råd och vägledning för solarium. 

Senast granskad 11 juni 2020.