• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bildningsförvaltning

Bildningsförvaltningenbestår av resultatenheterna: Förskola, Grundskola, Gymnasieskola & Vuxenlärande, Kultur & Fritid samt Kostenheten.  

Bildningsförvaltningen ansvarar för all verksamhet inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och särskola. Inom vårt ansvarsområde finns också fritid- och kulturverksamheten och kulturskolan.

Vi är kommunens största förvaltning med cirka 4 400 barn och elever och drygt 800 anställda.

I kommunen finns 17 förskolor, en av dessa erbjuder omsorg på obekväm tid, 20 dagbarnvårdare, 12 grundskolor, grundsärskola, gymnasiesärskola, kulturskola, gymnasieskola och vuxenutbildning. I kommunen finns också fristående förskolor och grundskola samt tre stycken dagbarnvårdare som bedriver pedagogisk omsrog i enskild regi.

Hög trivsel och goda resultat

Bildningsförvaltningens uppdrag är att se till att barn och elever får så goda kunskaper och förutsättningar som möjligt för att klara framtidens utmaningar.

Vårt mål är att alla barn och elever når de uppsatta målen. Vi arbetar för att alla ska trivas och att det finns en trygg och inspirerande arbetsmiljö att lära och utvecklas i.

Rikt fritids- och kulturutbud

Det som självklart kännetecknar ett gott fritids- och kulturutbud i en kommun är det som kommuninvånarna själva skapar.

Det handlar om föreningsliv och arrangemang och om hantverk, kulturgårdar och skapande verksamhet. En rik natur bidrar till Avestas attraktionskraft

Bildningsförvaltningen bidrar till kommunens fritids- och kulturutbud genom satsningar i bland annat Sportparken och Verket.

Senast granskad 27 december 2021.