Läckage av fluorvätesyra på Outokumpus område. Löpande information uppdateras på Avesta kommuns webbplats. Läs mer här
 • Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl 08.00–16.30.
  Lunchstängt kl 12.00–13.00.

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl 09.00–16.30
  Tisdag kl 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl 09.00–16.30
  Fredag kl 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Månadsrapporter

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning och dialog med styrelserna. Det gör man till exempel genom den ekonomiska uppföljning som kommunfullmäktige har beslutat.

Månadsrapporter är en del av uppföljningen och den har kommunen sjäv beslutat om. Via rapporten har kommunstyrelsen möjlighet att följa den ekonomiska utvecklingen i kommunen och kan besluta om åtgärder i de fall kommunstyrelsen bedömer att det behövs.

Delårsrapport och årsredovisning är lagstadgade uppföljningar. Dem hittar du under egen rubrik här till vänster.

Kommunen följer upp ekonomi och verksamhet för månaderna februari, mars, april, juli, september och oktober.
I månadsuppföljningen hittar du ekonomi, verksamhets- och personalstatistik och hur väl man klarar att hålla sin budget. Det finns en årsprognos för varje styrelse/nämnd och för kommunen i sin helhet.

Uppföljningen i mars är mer omfattande. Den innehåller även en avstämning av kommunfullmäktiges beslutade mål. I marsrapporten finns också de kommunala bolagen och förbunden med och deras prognos för året.

Senast granskad 21 mars 2017.