• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Buller

Buller definieras som oönskat ljud. Bullerstörningar i bostäder kan orsakas av spårbunden trafik, vägtrafik, ventilation och andra installationer, diskotek, industrier och mycket annat.

Buller är oönskat ljud som påverkar hälsa och livskvalitet. Med allmän bullerstörning menas hur störande eller besvärande olika ljudkällor har upplevts under en längre tidsperiod. Störande buller kan ge upphov till bland annat sömnsvårigheter. 

Naturvårdsverket och Folkhälsomyndigheten har gett ut vägledningar om buller i samhället och allmänna råd om buller inomhus med riktlinjer för hur hög bullernivån får vara inne i bostadshus och på uteplatser. 

Om du störs

Om du anser att du är störd av buller ska du i första hand kontakta din fastighetsägare eller den som orsakar störningen. Hjälper inte det, kan du ta kontakt med miljöenheten för rådgivning.

Senast granskad 24 september 2021.