• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Detaljplaner

Exempel på hur en detaljplan kan se ut

Genom detaljplaner regleras markens användning och bebyggelsens utformning mer i detalj. Planen ger en samlad bild av markanvändningen och av hur det är tänkt att miljön ska förändras eller bevaras.

En detaljplan ger byggrätt inom de bestämmelser som anges. Detaljplanen är ett juridiskt bindande dokument som reglerar bebyggelsens omfattning och användning inom ett visst område. Äldre detaljplaner kallades stadsplaner eller byggnadsplaner.

Vad bestäms i en detaljplan?

Alla detaljplaner anger användning (t ex bostäder, handel, park eller industri) och ofta hur mycket som får byggas inom ett område (exploateringsgrad). En detaljplan reglerar också ofta placering, utformning mm. Det kan gälla hur många våningar, hur nära tomtgräns man får bygga och om det finns mark som inte får bebyggas.

Vad består detaljplanen av?

En detaljplan består vanligtvis av en plankarta med bestämmelser och tillhörande planbeskrivning över hur planen ska förstås och genomföras. Äldre planer har ofta bestämmelserna i ett separat dokument. Det kan också ibland finnas en illustrationsplan som visar ett exempel på hur man kan bygga enligt planen. Till vissa detaljplaner har tillägg tagits fram och dessa ska alltid läsas tillsammans med den ursprungliga planen.

Senast granskad 24 september 2021.