• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Butiker

Du som bedriver detaljhandel omfattas av en del regler som gäller för varor och kemikalier. Om du säljer livsmedel, receptfria läkemedel eller så kallade sprängämnesprekursorer finns särskilda regler. Om du ska sälja livsmedel behöver du anmäla det till miljöenheten och om du ska sälja receptfria läkemedel ska du anmäla det till Läkemedelsverket.

Livsmedel

Om du ska sälja livsmedel i din butik ska du göra en anmälan om registrering av livsmedelsanläggning till miljöenheten och får sedan regelbundna kontroller. Läs mer här.

Receptfria läkemedel

Om du säljer receptfria läkemedel i din butik så ska försäljningen vara anmäld hos Läkemedelsverket och butiken får regelbundna kontroller av miljöenheten.

Sprängämnesprekursorer

Sprängämnesprekursorer är ämnen man kan använda som utgångsämnen vid tillverkning av sprängämnen. Ämnena i sig är inte explosiva och de kan finnas i vanliga konsumentprodukter. 

Butiker som säljer sådana produkter ska kontrollera att privatpersoner har tillstånd att köpa dessa ämnen samt att produkterna är märkta med frasen "privatpersoners köp, innehav och användning omfattas av restriktioner". 

Syftet med reglerna är att minska möjligheterna till tillverkning av hemgjorda sprängämnen. Miljöenheten är tillsynsmyndighet.  

Kemikalier

Om du säljer kemikalier till privatpersoner har du bland annat ansvar för att kontrollera att märkningen är korrekt. För att få sälja vissa kemikalier krävs det tillstånd. Miljöenheten har tillsyn över kemikalier i detaljhandeln. 

Observera att från och med 1 juni 2017 så ska alla kemikalier vara klassificerade och märkta enligt CLP-förordningen.

Varor

Alla varor innehåller kemiska ämnen och en del av dem kan spridas och ge negativa effekter för människors hälsa och miljö. 

Företag som säljer varor är ansvariga för att varorna inte skadar människors hälsa eller miljön. För att fullgöra sitt ansvar måste företagen hämta in kunskap, bedöma farligheten hos sina produkter, fasa ut farliga ämnen och hela tiden arbeta med att minska riskerna. Miljöenheten har tillsyn över varor i detaljhandeln som köpts in från ett annat svenskt företag.

Senast granskad 31 augusti 2021.