• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bygg- och rivningsavfall

Från 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall, både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. De nya reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget.

Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

Följande avfallsslag ska minst sorteras ut i separata fraktioner:

 • Trä
 • Mineral exempelvis betong, tegel, klinker, keramik och sten
 • Metall
 • Glas
 • Plast
 • Gips
 • Andra uppkomna avfallsslag om utsorteringen ger möjlighet till bättre behandling av avfallet

Sedan tidigare finns det krav på utsortering av:

 • Farligt avfall, elektroniskt avfall och spillolja
 • Förpackningsavfall som till exempel emballage av plast eller wellpapp
 • Returpapper så som reklam, tidningar och kopieringspapper

Dessa fraktioner ska sorteras ut separat från de avfallsfraktionerna som tillkommit i de nya reglerna. Förpackningar ska alltså sorteras ut separat från annat avfall även om de består av samma ämne.

Som privatperson kan avfall som är förpackningar lämnas till någon av återvinningsstationerna i kommunen. Verksamheter ska lämna förpackningsavfall till mottagare som får lov att ta emot förpackningsavfall från verksamheter.

Syftet med utsorteringskraven är att minska den totala mängden avfall och öka förutsättningarna för återanvändning och återvinning inom byggbranschen.

Avfall i kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärder

I alla byggprojekt som är lovpliktiga eller anmälningspliktiga (exempelvis nybyggnation, renovering eller vid rivning) ska det finnas en kontrollplan.

Kontrollplanen ska innehålla uppgifter om:

 • vilka avfallsslag som åtgärden kan ge upphov till
 • hur du ska ta hand om avfallet
 • hur du kommer säkerställa att avfallet materialåtervinns med hög kvalitet
 • hur du kommer hantera farliga ämnen säkert och på vilket sätt de kommer avlägsnas.

Om du som privatperson byter till exempel ditt kök, alltså en åtgärd som inte är lovpliktig eller anmälningspliktig, behövs inte en kontrollplan. Däremot behöver du fortfarande sortera ditt avfall enligt de nya reglerna.

Tillsyn av sortering

Miljöenheten är ansvarig för tillsyn enligt de nya reglerna. Miljöinspektörerna kommer göra slumpvisa kontroller för att se att de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall följs.

Om du får ett kontrollbesök kommer en avgift tas ut för nedlagt arbete.

Nya regler för avfallshantering - från avfall till resurs

Nya regler för bygg- och rivningsavfall ingår i en omfattande översyn av avfallslagstiftningen, genom det så kallade avfallspaketet. Målet är minskade avfallsmängder, ökad återanvändning av produkter, ökad återvinning samt en förbättrad avfallshantering. Om det finns möjlighet ska produkter alltså återanvändas så att det inte uppstår avfall.

Senast granskad 24 september 2021.