• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  OBS! Läs om de nya restriktionerna för besök på Servciecenter här

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Den kommunala naturvården

Kommunen har ett stort ansvar för det lokala naturvårdsarbetet, både inom den fysiska planeringen och för genomförande av konkreta åtgärder. Den kan på egen hand eller tillsammans med andra aktörer genomföra åtgärder eller verka med andra kommuner i gemensamma projekt.

När miljöbalken trädde i kraft 1 januari 1999 fick kommunerna möjlighet att besluta om vissa områdesskydd. Det finns olika typer av områdesskydd och vanligaste sättet idag att långsiktigt skydda värdefull natur är att bilda naturreservat. Såväl länsstyrelser som kommuner kan upprätta naturreservat. Varje reservat är unikt och därför utarbetas föreskrifter för varje område individuellt. Skogsbruk kan till exempel förbjudas för att bevara och gynna naturvärden knutna till gammal skog. Även skötselplaner utarbetas till varje reservat eftersom många kulturpräglade biotoper riskerar att förlora sina naturvärden om naturen får utvecklas fritt. Andra sätt att skydda värdefulla områden är med hjälp av biotopskydd eller naturvårdsavtal.

Har du frågor om naturvård, känner till något skyddsvärt område eller art, eller vill ha tips om vad du själv kan göra så ta gärna kontakt med kommunekologen.

Avesta

Med hjälp av inventeringar och information från den ideella naturvården har man försökt identifiera värdefulla naturområden, lokaler med hotade arter och inte minst områden av vikt för friluftslivet. Utifrån detta kunskapsunderlag har sedan en kommunal naturvårdsplan tagits fram. Detta dokument utgör ett samlat underlag för planering och utförande av naturvårdsåtgärder i kommunen och ska kunna ge hjälp vid prioritering av olika insatser.

I Avesta finns två kommunala reservat (Prästgårdsängen och Bjurforsbäcken). Kommunen har också inrättat Avesta Naturvårdsstiftelse där privatpersoner eller föreningar kan söka ekonomiska medel till åtgärder som gynnar natur- eller kulturmiljövärden.

Information om Avestas rika natur ges i broschyren Vägen till naturen i Avesta. Broschyren ger en beskrivning av naturen i kommunen och tar upp intressanta utflyktsmål av olika naturtyper som är relativt lättillgängliga.

Naturreservat i Avesta kommun:

• Tallåsen i By
• Bysjöholmarna
• Fullsta
• Åsboholmen - Isaksboholmen
• Herrön
• Svartån
• Prästgårdsängen
• Bjurforsbäcken (ligger både i Avesta och Norberg)
• Bredmossen
• Ödet
• Gårdsjöarna
• Kungsgårdsholmarna och Prostnäset
• Skissen

Se här för information om de olika naturreservaten i Avesta kommun.

Nationalparker i Avesta kommun

Färnebofjärden

Norberg

Norberg har ingen egen naturvårdsplan men det finns en äldre naturvårdsplan för Västmanlands län, upprättad av länsstyrelsen. Kommunen invigde 2008 ett eget naturreservat, Klackberg.

Natur- och kulturreservat i Norbergs kommun

• Fröbenbenningsmossen
• Givorna
• Grevensberg
• Gåsmyrberget
• Komossen
• Silvtjärn
• Älgberget
• Bredmossen (ligger både i Avesta och Norberg)
• Klackberg
• Stora Hoberget
• Bråfors bergsmansby (kulturreservat)

Se här för information om de olika naturreservaten i Norbergs kommun.

Kontakter

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har hand om naturvårdsfrågorna i Avesta och Norberg. För mer information om naturvården där, kontakta vår kommunekolog Peter Klintberg, 0226-64 50 47.

I Fagersta har Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) ansvar för naturvårdsfrågorna. Om du har frågor som rör Fagersta, kontakta kommunekolog Lisa Ekberg, 0223-445 27.

Senast granskad 11 juni 2020.