Dela sidan på sociala medier

Styrelsen för Avesta Naturvårdsstiftelse

Stiftelsen leds av en styrelse, bestående av sju personer (en ordförande + sex ledamöter). Styrelsen får ingen ersättning från stiftelsen, eftersom tanken är att stiftelsens medel oavkortat skall användas för naturvårdande ändamål.

Styrelsens nuvarande sammansättning

Ordförande:
Irja Tofvesson
Förtroendevald (s) i Avesta Kommun 

Sekreterare:
Peter Klintberg
Kommunekolog 

Representant för jordbruket:
Vakant

Representant för skogsbruket:
Jenny Karlsson
Skogsstyrelsen

Representant för ideella naturvården:
Ulf Kolmodin
Folkare Naturskyddsförening

Ytterligare ledamot:
Maud Ericsson
Friluftsfrämjandet

Ytterligare ledamot:
Böril Jonsson
Vatten-/fiskevårdskunnig

Kontakta gärna stiftelsens ombud för ytterligare information 

Sekreterare Peter Klintberg (kommunekolog)
Telefon: 0226 - 64 50 47 
E-post: peter.klintberg@avesta.se 

Avesta Naturvårdsstiftelse
Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning
774 81 Avesta 

Besöksadress: Strandbacksvägen 7, Avesta

Senast granskad 25 juni 2020.