• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Översiktlig landskapsanalys

Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har, som en del av tidigare arbete med planering för vindkraft, tagit fram en översiktlig landskapsanalys för Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner. 

Syftet med landskapsanalysen är att få ett stöd för att kunna bedöma konsekvenser av olika ingrepp, företag eller handlingar i landskapet. Med landskapsanalysen som grund ska kom­munen kunna formulera mål och visioner för landskapet där de sociala, miljömässiga och eko­nomiska dimensionerna ingår. Tanken är att den översiktliga landskapsanalysen i framtiden ska kunna användas inte bara som underlag till planeringen för vindkraft, utan också för andra översiktliga planeringsfrågor. Handlingen kan också komma till nytta i skolarbete, turismverksamhet etc.

Den översiktliga landskapsanalysen har i januari 2011 godkänts som planeringsunderlag av respektive kommunfullmäktige i Avesta, Fagersta och Norberg.

Senast granskad 24 september 2021.