• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Enskilda avlopp

De fastigheter som är belägna utanför det kommunala avloppsnätet måste ha ett enskilt avlopp för rening av sitt spillvatten. Om du planerar att installera en avloppsanläggning ska du söka tillstånd hos miljöenheten innan anläggningen påbörjas.

Det är du som fastighetsägare som i ansökan ska visa att den tilltänkta avloppslösningen uppfyller kraven i miljöbalken. Detta sker vanligen i samråd med en avloppsentreprenör. Blanketten ska kompletteras med ytterligare uppgifter, bland annat en kartskiss över den planerade anläggningen och närliggande ytvatten samt vattentäkter. Mer information om vilka uppgifter som krävs finns på blanketten samt i informationsbladen längst ned på denna sida.

Vad händer sen?

Efter det att en komplett ansökan/anmälan har inkommit gör miljöenheten ett besök på fastigheten för att bedöma de lämnade uppgifterna, titta på eventuell provgrop och bedöma läget till intilliggande fastigheter och eventuella vattentäkter. I vissa fall kan mer ingående geotekniska utredningar krävas av fastighetsägaren för att hitta en bra lösning. I samband med tillståndsprocessen ska sakägare som kan beröras av avloppet, till exempel grannar, få tillfälle att yttra sig om den tilltänkta avloppsanläggningen.

När bedömningen är klar kan i de flesta fall ett tillstånd att anlägga avloppet ges. Först efter detta får grävningen påbörjas. Innan anläggningen slutligen täcks över kontaktas miljöenheten så att en slutbesiktning kan utföras.

Handläggningstiden är i normalfallet tre veckor från det att en komplett ansökan inkommit tills att ett beslut fattas. Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för prövningen av ansökan/anmälan. Avgiften styrs av vilken typ av anläggning ärendet gäller.

Slamtömning

Avloppsanläggningen behöver tömmas på slam regelbundet. Läs mer om slamtömning. 

Senast granskad 24 september 2021.