• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Ledighet för elev

Elever har rätt till kortare ledigheter. Alla kortare ledigheter måste godkännas av elevens lärare, klassföreståndare eller mentor. Vid längre ledigheter kan vårdnadshavare ansöka om att barnet ska fullgöra skolplikten på annat sätt. Om eleven ”varaktigt” ska vistas utomlands upphör skolplikten.

Kortare ledighet

Det är rektor som fattar beslut om elevens ledighet. När det gäller de första tio ledighetsdagarna kan rektor delegera beslutet till elevens mentor. Inför ledigheten görs en samlad bedömning av elevens situation i skolan. Enligt skollagen får ledighet endast beviljas om det finns synnerliga skäl. Skälet behövas styrkas av läkare, psykolog eller kurator.

En längre semesterresa med familjen är inte skäl till att godkänna en längre ledighet. Ett råd till föräldrar är därför att inte beställa en resa utanför ordninarie lov. Att ta ledigt utan att en ledighetsansökan beviljats betraktas som skolk.

I Avesta kommuns skolor beviljas inte ledighet under perioder då nationella prov pågår. Det är inte heller lämpligt att eleven söker ledighet under de första veckorna när eleven bytt skola eller klass. Under den tiden läggs mycket fokus på att få den nya gruppen att lära känna både varandra och personalen

Här hittar du blankett för ledighetsansökan.

Fullgöra skolplikten på annat sätt

Bestämmelserna om att kunna fullgöra skolplikten på annat sätt har skärpts i och med den nya skollagen. Endast i vissa undantagsfall kan eleven fullgöra skolplikten på annat sätt. Beslut om att få fullgöra skolplikten på annat sätt fattas av kommunen där eleven är folkbokförd och får bara avse ett år i taget. Om kommunen beviljar att skolplikten ska fullgöras på annat sätt innebär det också att kommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning upphör.

Längre utlandsvistelser

Skolplikten upphör i och med längre utlandsvistelser, det vill säga om kommunen bedömer att barnet ”varaktigt visats utomlands”. Om skolplikten upphör på grund av varaktig vistelse utomlands upphör även då kommunens ansvar för att finansiera barnets utbildning.

Avesta kommun har inte prövat frågan om finansiering av utbildning utomlands sedan den nya skollagen trädde i kraft. Det har därför inte funnits anledning att ta fram några generella riktlinjer för att tydliggöra kommunens ställning i frågan. Vid en eventuell ansökan om finansiering av utbildning utomlands är det bildningsstyrelsen som beslutar.

Senast granskad 09 november 2021.