• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Naturvård

Naturvård eller naturskydd innebär att man vill värna om specifika arter samt livsmiljöer och utveckla den biologiska mångfalden. Stor biologisk mångfald betyder att många olika djur och växter kan leva tillsammans inom ett område tack vare områdets diversitet och många olika ekologiska nischer. Det finns många argument för att lägga ner resurser för att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

De största hoten och orsakerna till utarmningen av den biologiska mångfalden är ofta mänskliga aktiviteter, och vi har därför ett särskilt ansvar för att skydda och bevara ett artrikt landskap till kommande generationer. Genom att bevara och stärka den biologiska mångfalden finns det mycket att uppnå.

Ekosystemtjänster

Vi får en hel del gratisjobb utförda av naturen. Till exempel pollinerar insekter fruktträd, grönsaker och annan gröda, växter renar vatten samt tar upp gödningsämnen och det sker en naturlig skadedjursbekämpning och jordbearbetning.

Stabilisering av ekosystem

Ett mer varierat och artrikt ekosystem löper mindre risk att haverera vid yttre påfrestningar, såsom klimatförändringar. Ofta vet man inte vilka arter som är viktiga för systemets funktioner. Försvinner en art kan detta få oanade konsekvenser för ekosystemet.

Genetiska resurser

Genetiska resurser är viktiga som råmaterial, inspiration till tekniska lösningar eller för utveckling av nya grödor och mediciner. Långt ifrån alla växter och djur är kartlagda (eller ens upptäckta) och därför vet vi inte vilka medicinskt aktiva substanser som finns att hämta ur naturen.

Etiska skäl

Alla arter har ett värde i sig och kan ge upphov till nya arter i framtiden.

Sociala skäl

Många människor finner ett stort nöje i att vistas i naturen och mer artrika miljöer har ur denna aspekt ett högre värde än monokulturer.

Senast granskad 31 augusti 2021.