• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Handlingsplan mot klotter

Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse och nedskräpning kostar Avesta kommun mycket pengar varje år och ökar vid vissa tidpunkter som exempelvis skolstart i augusti månad. 

Bakgrund

Varför ska vi motarbeta klotter, skadegörelse och nedskräpning?

 • Klotter, tags, trow-ups, pieces och skadegörelse är färg på fel ställe och förstörelse av annans egendom
 • Skadegörelse och nedskräpning ökar känslan av otrygghet och vanmakt
 • Klotter, tags, trow-ups, pieces, skadegörelse och nedskräpning föder ofta mer förstörelse
 • Denna skadegörelse är förknippad med stora kostnader varje år för i sanering och reparationer. Avesta kommun, inklusive de kommunla bolagen, har en kostnad på minst 800 000 kr varje år för detta. Även fastighetsägare och privata aktörer får betala dyrt för denna typ av skadegörelse
 • Dessa problem tenderar att öka vid vissa tidpunkter på året, som exempelvis vid skolstart i augusti månad. För att motverka denna typ av skadegörelse i Avesta kommun bör antalet platser/anslagstavlor för avisering av aktiviteter, annonser från privata och utrymme för åsiktsförklaringar öka

Handlingsplan

Vision

Avesta ska vara helt, rent, snyggt och tryggt.

Mål

Avesta kommun ska ha en välskött, vacker, trivsam och tillgänglig yttre miljö som välkomnar besökare och uppmuntrar medborgarna att vara rädda om de gemensamma tillgångarna.

Mål och budget

Strategi: Avesta kommuns förvaltningar, bolag och andra samverkanspartners skall i samverkan arbeta målmedvetet och långsiktigt inom följande områden:

 • upprop/överenskommelse om bekämpning av klotter/skadegörelse/nedskräpning mellan Avesta kommun - fastighetsägare och näringsidkare
 • Ansvarsfullt agerande ska uppmärksammas i exempelvis media
 • Genom samarbete med detaljhandeln, bensinstationer m.fl. minska tillgängligheten av sprayfärg, tuschpennor m.m.
 • erbjuda gott om anslagstavlor/platser
 • utöka antalet papperskorgar
 • snabbt sanera, reparera och städa nedskräpade områden
 • öka antalet anmälningar, vilket i sin tur innebär att kunskapen ökar om klottret/skadegörelsens utbredning
 • förbättra innehållet i polisanmälningar genom att fotografera och dokumentera all skadegörelse
 • större kunskap hos fastighetsägarna om klotterskydd, klottersanering och kostnader för dessa insatser
 • Avesta kommun ska vid förändringar av bebyggelse, brobyggen m.m. förebygga klotter och skadegörelse både gällande planering och direkt val av utförande
 • Avesta kommun ska vid förändringar eller bebyggelse av platser som är eller förväntas bli utsatta.
 • på olika sätt planera för ökad genomströmning av människor eller insyn för att öka den sociala kontrollen

Anmälan – sanering

 • Ingen form av klotter, olaga affischering eller liknande skadegörelse accepteras. Detta gäller för alla typer av byggnader, mark, anläggningar och fordon m.m.
 • När polisanmälan skett skall sanering ske. Sanering ska ske snarast dock senast inom en tidsperiod av en vecka
 • Sanering av skolor, idrotts - park - och andra anläggningar/byggnader ska ske inom 48 timmar från anmälan
 • All klotter- och skadegörelse ska fotodokumenteras

Anmälan – Avesta kommun

Kommunen kan, om det är önskvärt, samordna anmälan och åtgärder när det gäller klotter. Du kan även anmäla klotter och skadegörelse genom Avesta kommuns felanmälnings app (går att ladda hem där appar finns).

Samarbete

Utveckla samarbetet med polisen
Överenskommelse/avtal med fastighetsägare, näringsidkare och andra aktörer som Banverket, Vattenfall med flera.

Ekonomisk strategi

Alla kostnader för saneringar, reparationer och städning dokumenteras av Avesta kommuns samtliga styrelser, bolag samt fastighetsägare som undertecknat överenskommelse med Avesta kommun gällande klotter och skadegörelse.

Senast granskad 22 april 2021.