• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta

  Öppettider:
  Måndag, Onsdag, Torsdag kl. 09:00 - 16:30
  Tisdag kl. 11:00 - 19:00
  Fredag kl. 09:00 - 15:00 

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Gemensamt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav som ställs upp i alkohollagen.

Sökanden ska genom att avlägga ett prov visa att han eller hon har de kunskaper i alkohollagen som kräver för att på ett ansvarsfullt sätt utöva verksamheten. (alkohollagen 8 kap. 12 §)

Här kan du läsa mer om kunskapsprovet.

Serveringstillstånd ska omfatta ett visst avgränsat utrymme som disponeras av tillståndshavaren

Vid stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten gäller att:

Serveringsstället har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat. Gästerna ska kunna erbjudas ett varierat utbud av maträtter, för-, huvud- och efterrätter. Efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter. Det är dock inte tillräckligt med chips, nötter etcetera.

Det ska finnas lämpligt antal sittplatser för matservering. Eventuell drinkbar skall vara belägen i nära anslutning till matsalen och får endast ta i anspråk en mindre del av serveringsställets totala yta.

Lokaler som används för stadigvarande servering till allmänheten och slutna sällskap ska vara godkända av räddningstjänsten från brandsäkerhetssynpunkt.

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

Tillstånd kan meddelas om tillredd mat tillhandahålls.

Alkoholserveringen ska ingå i ett evenemang som i sig är seriöst. Tillstånd ska i första hand ges till lokalt verkande krögare. Återhållsamhet ska gälla i samband med idrottsevenemang eller arrangemang som främst riktar sig till ungdomar. Upplåtelse för nyttjande av mark ska finnas eller dispositionsrätt till lokal. Serveringsytan skall vara väl avgränsad och ha ett lämpligt antal sittplatser. Servering av spritdrycker medges inte.

Tillfälligt tillstånd slutet sällskap

Kravet på kök finns inte men tillredd mat måste alltid tillhandahållas. Lokalen ska vara godkänd av berörda myndigheter för verksamheten.

Pausservering

Tillstånd får meddelas för servering av starköl och vin i foajéer till teater eller konsertlokal under paus i föreställning eller konsert utan krav på matservering.

Senast granskad 22 mars 2017.