• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Vad socialtjänsten gör

I Sverige finns många lagar. En lag heter Socialtjänstlagen. I den lagen står det särskilt vad socialtjänsten ska göra för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden.

Någon bryr sig

Om någon är orolig för hur ett barn eller en ungdom har det kan de höra av sig till oss på socialtjänsten. Det kan vara vem som helst, mamma, pappa, granne eller kompis. Du kan själv ta kontakt med oss för att du behöver prata om något som känns jobbigt. Alla som arbetar med barn och ungdomar till exempel i skolan måste kontakta socialtjänsten om de är oroliga för att ett barn eller en ungdom riskerar att fara illa. Det står i socialtjänstlagen.

Kan vi hjälpa till?

Vi som träffar dig och din familj arbetar som socialsekreterare eller behandlare på socialtjänsten i Avesta. Vi har kontakt med många ungdomar i Avesta och vårt arbete är att ta reda på hur du har det och om vi kan hjälpa dig på något sätt. För att ta reda på det gör vi en så kallad utredning.

Vad är egentligen en utredning?

För att ta reda på om du och din familj behöver hjälp behöver vi träffa dig och dina vårdnadshavare. Till vår hjälp har vi en modell som heter barns behov i centrum, en triangel där vi tittar på olika områden som är viktiga för just dig.

Tillsammans med dig och dina vårdnadshavare planerar vi vilka personer som vi ska ta kontakt med för att få en så bra bild av dig som möjligt. Det kan vara en lärare eller andra för dig viktiga personer. Utredningen ska visa om det är något som behöver bli bättre för dig. Vi går tillsammans igenom utredningen. Vi har sekretess vilket betyder att det endast är du och dina vårdnadshavare som får ta del av denna utredning. Utredningen ska vara klar inom fyra månader.

I undantagsfall kan vi sekretesskydda information om dig för dina vårdnadshavare. Sekretess innebär att dina föräldrar/vårdnadshavare inte får veta vissa saker om dig.

Du som fyllt 15 år

Om du har fyllt 15 år har du rätt att tacka ja eller nej till den hjälp vi erbjuder. Det vanligaste är att socialtjänsten och din familj är överens om vilken hjälp som behövs. Vi försöker alltid anpassa oss efter dig och dina behov. Om socialtjänsten kommer fram till att du behöver stöd utanför det egna hemmet, trots att du och eller dina föräldrar säger nej, kan vi ansöka hos Förvaltningsrätten om detta. Både du och dina vårdnadshavare får då ett offentligt biträde för att din rätt ska bevakas och inga felaktiga beslut ska fattas.

Sekretess

Vi på socialtjänsten får inte berätta vad vi vet om dig och dina vårdnadshavare för någon annan om vi inte har fått ert godkännande först.

Senast granskad 14 mars 2018.