• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Partistöd

I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna för det kommunala partistödet.

Det lokala partistödet ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin. Varje kommun bestämmer om partistöd ska utbetalas och hur stort det ska vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och ett mandatbundet stöd. Partistödet får bara utbetalas till ett politiskt parti som är en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal partiförening som kan ta emot stödet.

Regler för lokalt partistöd för Avesta kommun 

Det lokala partistödet för Avesta består av:

 • Grundstöd, som uppgår till om 30% av prisbasbeloppet per parti/år (för år 2019 13 950:- / 2020 14 190:-)  
 • Mandatstöd, som uppgår till 60% av prisbasbeloppet per mandat/år (för år 2019 27 900:- / 2020
  28 380:-)    

Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen. Det innebär att inget lokalt partistöd för mandat utgår om mandatperioden inleds med en ”tom stol” 

Partistöd ges kalenderåret ut till parti som under året fått en ”tom stol” eller om ledamoten inte längre tillhör samma parti som vid ingången av mandatperioden och sitter kvar i fullmäktige som ”politisk vilde. 

Redovisning av lokalt partistöd 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen. 

Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas. Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild av hur partistödet har använt. 

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. 

Beslut om utbetalning av partistöd 

Fullmäktige fattar årliga beslut om utbetalningav partstödet. Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid lämnar in en redovisning respektive en granskningsrapport. 

Partistöd betalas ut årligen i förskott under februari månad efter redovisning till fullmäktige. 

Reglerna syftar till att synliggöra, för medborgarna, hur det lokala partistödet nyttjats.

Ingen debatt ska därför ske vid KF-sammanträdet i februari om hur partierna använt medlen.

Partistöd utbetalas i slutet av februari till de partier som gjort en skriftlig redovisning i tid.     

Tidplan: 

 • Skriftlig redovisning till fullmäktiges sekretariat kompletterat med en granskningsrapport senast i mitten av januari. 
 • Kommunfullmäktige behandlar redovisningen vid sammanträde i  februari. 
 • Utbetalning sker i slutet av februari.
Senast granskad 04 december 2019.