• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Så här fungerar kommunen

Avesta kommun har hand om en stor del av samhällsservicen.
Kommunen ansvarar för stora delar av samhällsservicen i Avesta kommun. Politikerna som Avestas invånare har valt beslutar om vilka uppdrag som ska utföras av kommunens medarbetare. Samhällsservicen kan utföras av kommunen, de bolag som kommunen äger eller upphandlade leverantörer.

Det är kommunen som ser till att vi har skolor där våra barn kan känna sig trygga och utvecklas. Kommunen ser till att vi har vatten i våra kranar, att bussarna går och att vi har cykelbanor där vi kan åka. Äldre och personer med funktionshinder ska ha ett tryggt och bra boende med hög livskvalitet.

Kommunen planerar och bygger bostäder och infrastruktur i kommunen. Det ska vara en kommun för alla med möjlighet att göra roliga saker inom till exempel sport, musik och kultur.

En del av av uppgifterna måste kommunen göra enligt lag och andra uppgifter är frivilliga för kommunen.

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

Den politiska ledningen i Avesta kommun består av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige fattar de övergripande besluten och utser styrelser och nämnder, det vill säga de som ska sköta det löpande arbetet. Kommunstyrelsen ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut genomförs.

Nämnder och styrelser består av förtroendevalda

Avesta kommun har 5 politiska nämnder och styrelser. De består av förtroendevalda politiker och de utses av kommunfullmäktige. Varje nämnd och styrelse har ett eget ansvarsområde.

Nämnder och styrelsers uppgift är att förverkliga de övergripande målen som kommunfullmäktige har fastställt.

Förvaltningarna består av medarbetare

Förvaltningarna består av anställda medarbetare. De ska utföra det arbetes om de förtroendevalda politikerna har fattat beslut om . Förvaltningarna är på samma sätt som nämnder och styrelser uppdelade i olika verksamhetsområden.

Senast granskad 27 december 2021.