• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Om du störs

Störningar i bostadsmiljön kan komma ifrån flera olika källor och upplevs ofta olika. Vi på miljöenheten bedömer om störningen är en olägenhet och kan kräva åtgärder om det visar sig behövas.

Störningar enligt miljöbalken definieras som en olägenhet för människors hälsa eller miljön, det vill säga "en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig". Med ringa menas att störningen måste vara av viss betydenhet innan vi bedömer störningen som olägenhet. Vi utreder inte störningar som sker vid enstaka tillfällen eftersom störningen måste vara av återkommande karaktär.

Har du problem som handlar om till exempel lukt, fukt, mögel, buller, ventilation, temperatur, skadedjur eller liknande frågor som rör inomhusmiljön i bostäder så kan du vända dig till oss. Det kan också gälla störningar utomhus som till exempel nedskräpning eller rök från vedeldning. 

Du måste kontakta den som stör

För att miljöenheten ska handlägga ditt ärende ska du normalt själv ha kontaktat den som orsakat störningen och påpekat detta.

Om du bor i flerbostadshus ska du i första hand vända dig till din fastighetägare eller bostadsrättsförening, som har ansvar för att utreda och åtgärda problem med inomhusmiljön.

Om du äger en bostadsrätt kan du själv vara ansvarig för vissa områden. Läs föreningens stadgar och bostadsrättslagen eller prata med någon i styrelsen för att få reda på om ansvaret att åtgärda är ditt eller föreningens. 

Skicka in ditt klagomål

Om du inte får någon hjälp trots att du kontaktat fastighetsägaren eller den som stör så kan du fylla i detta webbformulär som sedan skickas direkt till oss.

Har du ingen möjlighet att göra det så kan du skriva ut denna blankett för anmälan om klagomål och skicka den till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning, 774 81 Avesta. Blanketten finns även översatt till andra språk, se längre ner på sidan.

Anonymt klagomål

Om du önskar skicka in klagomålet anonymt kan det innebära att klagomålet inte kan handläggas. Faktiska förhållanden att någon blir störd och var störning sker måste kunna påvisas. Det går heller inte att driva ett anonymt ärende juridiskt i domstol. Om du önskar vara anonym får du inte information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Senast granskad 24 september 2021.