• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Årsredovisning och delårsbokslut

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen och förbunden ingår i årsredovisningen.

Årsredovisning

Årsredovisningen innehåller förvaltningsberättelsen där kommunen beskriver vad som har betydelse för kommunen och den kommunala koncernen. Förvaltningsberättelsen tar sikte på året som gått men även den föväntade utvecklingen. Här beskrivs vad som har haft betydelse för årets resultat och den ekonomiska ställningen samt hur väl kommunen når de av kommunfullmäktige beslutade målen. Risker och osäkerhetsfaktorer som påverkar kommunkoncernens verksamheter redovisas, hur kommunkoncernen är organiserad och hur styrning och uppföljning går till. Det finns en ekonomisk redovisning för kommunen i sin helhet och en drift- och investeringsredovisning som beskriver utfallet i för förvaltningar, bolag och förbund. 

Delårsbokslut med prognos efter åtta månader

Delårsrapporten har samma utformning som årsbokslutet men är något förenklad. Resultatet avser perioden  januari-augusti. Delårsrapporten innehåller en årsprognos och en avstämning av Kommunfullmäktiges mål.  Vi gör även en prognos över årets resultat och investeringar. Varje nämnd/styrelse redovisar en prognos från sin verksamhet.

Vill du läsa årsredovisning och delårsbokslut för de senaste åren hittar du dem här under.

Senast granskad 24 maj 2021.