• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Gruvutredningar i Norbergs kommun

Norbergs kommun bedriver för närvarande, genom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och med hjälp av Bergskraft Bergslagen AB, ett arbete för kartläggning av nedlagda gruvor i kommunen. 

Arbetets bedrivande

Arbetet bedrivs stegvis och började år 2015 med en inledande kartläggning av var alla nedlagda gruvor i kommunen är belägna. Kartläggningsrapporten innehåller också en prioritering för hur kommunen på bästa sätt kan gå vidare med detaljutredningar av relevanta gruvfält beroende på gruvornas storlek, närhet till bebyggelse av olika slag mm. År 2016 fortsatte arbetet med detaljstudier av de prioriterade gruvfälten Eskilsbacksfältet och Risbergsfältet samt några gruvor strax utanför Eskilsbacksfältet. Under arbetets gång togs även tre mindre delrapporter fram för Engelbrektsloppets sträckning, parkeringen vid gruvmuseet och bron i gruvparken.

I arbetet ingår bedömning av risker kopplade till gruvorna och framtagande av förslag till åtgärder där så behövs. Projektet har hittills resulterat i totalt 7 rapporter och pm, vilka kan läsas som pdf-filer här nedan. Rapporterna finns även som visningsex på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning i Avesta. Ansvarsförhållandena för nedlagda gruvor är inte helt klarlagda och därför har såväl länsstyrelsen som polismyndligheten involverats i projektet redan i ett tidigt skede.

Beslut om skyddsåtgärder

Kommunsstyrelsen i Norberg fattade den 10 januari 2017 beslut om genomförande av vissa skyddsåtgärder med anledning av framtagna utredningar. Man beslutade också om att kommunen ska söka medel hos länsstyrelsen för genomförandet och för forsatta utredningar. Här finns protokollet att läsa.

Information för allmänheten

Ett informationsmöte för allmänheten hölls den 11 januari 2017 i teaterbiografen i Norberg då projektets konsult berättade om innehållet i de framtagna rapporterna. Även kommunledningen och projektledaren från miljö- och byggförvaltningen fanns på plats för att svara på frågor. Berörda bjöds därefter in till stadshuset den 25 jan för möjlighet att detaljstudera framtagna kartor och rapporter samt ställa frågor om hur den egna fastigheten berörs.

Projektets framtagna rapporter och pm

För att läsa dokumenten nedan behöver du Acrobat reader som du kan hämta gratis från Adobes hemsidaObservera att filerna innehåller många bilder och kan därför ta några minuter att ladda upp!

Kontakta gärna planarkitekt Erika Flygare för mer information. Hon kan nås på telefon 0226-64 50 53 eller via mail på erika.flygare@avesta.se.    

Senast granskad 24 september 2021.