• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Tillgänglighet för avesta.se

Avesta Kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här texten beskriver hur avesta.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.  

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.
Längre ner på denna sida kan du ta del av detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer, enligt följande: 

 • Användning utan synförmåga
 • Användning med nedsatt synförmåga
 • Användning med nedsatt färgseende
 • Användning utan hörsel
 • Användning med nedsatt hörsel
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka
 • Användning med nedsatt rörlighet
 • Användning med känslighet för flimmer
 • Användning med kognitiv nedsättning

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från avesta.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det. 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Bristande förenligt med lagkraven


Problem vid användning utan synförmåga

 • Vissa bilder saknar fortfarande ALT-text.
 • Ingen ljudlig beskrivning av rum och personer.
 • Ingen syntolkning finns i videomaterial.
 • Inte alla länkar är understrukna, vilket kan göra att inte användaren uppfattar länken.
 • Tabbordning är inte alltid logisk.
 • Det finns inga access keys.
 • Tabbordning är inte alltid logisk. Mobilmenyn är med i tabbordning även när mobilmenyn är dold i desktop.
 • Det finns länkar som inte ger information om vart de leder. Det finns sidor som har länkar med samma text, vilket för användaren blir svårt att förstå vilken länk som går var.
 • Formulär saknar ledtexter och etiketter som hjälper till att förstå.
 • Inte alla fokusområden är tydligt utmärkta.
 • 404 ger ingen feedback på att vi är på Avestas hemsida
 • Formulär behöver komplett ifyllnad, men när allt är ifyllt får användaren ingen bekräftelse på att information skickas när knappen klickas.
 • Webbsidan validerar inte 100%. Många mindre fel upprepas på alla sidor, vilket kommer att åtgärdas.
 • Formulärelement saknar namn, roll och etiketter.
 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

 Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Vissa bilder saknar fortfarande ALT-text.
 • Ingen ljudlig beskrivning av rum och personer.
 • Många inputfält saknar lables/etiketter som refererar till inmatningsfältet.
 • Länkarna är inte tillräckligt synliga.
 • Vissa ytor innehåller information där texten inte kontrasterar tillräckligt mot bakgrunden.
 • Inte alla klickbara ytor/länkar kontrasterar bra mot bakgrunden
 • Inte alla element markeras tydligt vid fokus.
 • Det finns inga access keys.
 • Tabbordning är inte alltid logisk. Mobilmenyn är med i tabbordning även när mobilmenyn är dold i desktop.
 • Det finns länkar som inte ger information om vart de leder. Det finns sidor som har länkar med samma text, vilket för användaren blir svårt att förstå vilken länk som går var.
 • Formulär saknar ledtexter och etiketter som hjälper till att förstå.
 • Inte alla fokusområden är tydligt utmärkta.
 • 404 ger ingen feedback på att vi är på Avestas hemsida
 • Formulär behöver komplett ifyllnad, men när allt är ifyllt får användaren ingen bekräftelse på att information skickas när knappen klickas.
 • Formulärelement saknar namn, roll och etiketter.
 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Länkarna är inte tillräckligt synliga.
 • Vissa ytor innehåller information där texten inte kontrasterar tillräckligt mot bakgrunden.
 • Inte alla klickbara ytor/länkar kontrasterar bra mot bakgrunden.
 • 404 ger ingen feedback på att vi är på Avestas hemsida.
 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Problem vid användning utan hörsel

 • Person utan hörsel kan inte ta del av materialet.
 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Person med nedsatt hörsel kan ha svårt att ta del av materialet.
 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Det finns inga access keys.
 • Tabbordning är inte alltid logisk. Mobilmenyn är med i tabbordning även när mobilmenyn är dold i desktop.
 • Det finns länkar som inte ger information om vart de leder. Det finns sidor som har länkar med samma text, vilket för användaren blir svårt att förstå vilken länk som går var.
 • Formulär saknar ledtexter och etiketter som hjälper till att förstå.
 • Inte alla fokusområden är tydligt utmärkta.
 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Problem vid användning med nedsatt rörlighet

 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Problem vid användning med känslighet för flimmer

 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det finns inga access keys.
 • Tabbordning är inte alltid logisk. Mobilmenyn är med i tabbordning även när mobilmenyn är dold i desktop.
 • Det finns länkar som inte ger information om vart de leder. Det finns sidor som har länkar med samma text, vilket för användaren blir svårt att förstå vilken länk som går var.
 • Formulär saknar ledtexter och etiketter som hjälper till att förstå.
 • Inte alla fokusområden är tydligt utmärkta.
 • 404 ger ingen feedback på att vi är på Avestas hemsida
 • Formulär behöver komplett ifyllnad, men när allt är ifyllt får användaren ingen bekräftelse på att information skickas när knappen klickas.
 • Inte alla formulärfält har statusmeddelande.

Vi arbetar för att listan över kända problem kontinuerligt ska minska. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 1 januari 2022.  

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Äldre dokument, som t.ex. PDFer, publicerade tidigare år uppnår inte till tillgänglighetskraven samt Avestakartan.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av avesta.se.
Senaste bedömningen gjordes den 21 september 2020 och är formellt godkänd av Anders Åkerström, Näringslivschef Avesta kommun.

Granskningsmetod

Den interna granskningen har bestått av både manuell granskning och med hjälp av tekniska verktyg.

Visuellt, Siteimprove, WC3 Validering, Talsyntes. 

Utvärderingsrapport (.xlsx)

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Senast granskad 17 juni 2021.