• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Våldsbejakande extremism

I juni 2016 antog Avesta kommun en strategisk handlingsplan mot våldsbejakande extremism. Du kan läsa handlingsplanen i sin helhet här

Någon att vända sig till

Våldsbejakande extremism är ett allvarligt samhällsproblem som måste förebyggas och motverkas. Vår förhoppning är att en nationell stödtelefon/ -orostelefon ger närstående till dem som dras till våldsbejakande extremistiska grupper någon att vända sig till för att prata ut om sin oro. Telefonen fyller också ett viktigt syfte genom att informera den som ringer om vilket stöd som finns att få i kommunen där man bor.

I Avesta kommun är säkerhetssamordnaren koordinator och kontaktperson för våldsbejakande extremism. Känner du oro för någon men inte vet hur du tar dig vidare så når du tillförodnad säkerhetssamordnare på telefonnummer: 0226 - 64 50 39.

Vid akuta situationer ringer du alltid polisen 112 och vid misstanke om brott av ej akut karaktär ringer du 114 14.

Vid oro för barn som far illa, kontakta socialtjänsten på telefonnummer: 0226 - 64 53 44.

Upptäck radikalisering

Bakom varje människa som riskerar att involveras i våldsbejakande extremism finns en familj, syskon, släkt och vänner. Där finns även yrkesverksam personal såsom lärare, fritidsledare och socialsekreterare. Det är många gånger bland dessa människor, som lever närmast den radikaliserade och våldbejakande personen, som möjligheten finns att på ett tidigt stadium upptäcka och kunna motverka vidare radikalisering. Det är också här den största oron finns.

Senast granskad 17 januari 2022.