• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Diarium

Diariet är ett register som används för att hålla reda på handlingar som finns inom kommunen. I diariet finns det mesta av den officiella kommunikationen dokumenterad, som sker mellan kommunen, medborgarna och andra myndigheter i olika ärenden.

Om du vill begära ut en handling så kan du vända dig till respektive förvaltnings registrator.

I diariet hittar du handlingar, ärenden, kallelser och protokoll som är skapade hos eller som har skickats till Avesta kommun.

Du har enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av handlingar som finns inom kommunen, förutom dem som är sekretessbelagda och som regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) eller innehåller personuppgifter som enligt personuppgiftslagen inte kan vissas.

Det här gör diariet

I den registraturen sorteras inkommande post. Den registrator som ansvarar för respektive styrelse/ förvaltning svarar för att posten öppnas, bedöms och ankomststämplas. Registratorerna kan registre-ra och svara på frågor som rör den egna styrelsen/förvaltningen.

Post som kommit in till fel förvaltning skickas vidare efter ankomststämpling till respektive styrelse/förvaltning.

Registratorerna har även ansvar för styrelsens/förvaltningens officiella e-brevlåda och inkommande synpunkter i kommunens synpunktshantering.

Registratorerna upprättar mappar för förvaring av kommunens ärenden och förvarar dessa. När ärenden/handlingar från styrelsernas förvaring ska överlämnas till arkivmyndigheten, avgörs detta genom överenskommelse mellan arkivmyndighetens och styrelsens utsedda personer.

Registratorerna är dagligen i kontakt med kommunens förvaltningar för tillhandahållande av diarieförda handlingar, återsökningar och även rådgivande i många frågor.

Senast granskad 15 mars 2017.