Sommarskola 2020

Publicerad 2020-05-20, kl 10.26

Går du eller ditt barn i årskurs 8 eller 9 i grundskolan och har svårt att nå målen i matematik, svenska, svenska som andra språk eller engelska? Mellan den 15–26 juni erbjuder kommunen sommarskola till de elever som behöver extra tid och hjälp att nå målen.

Så firas studenten i Avesta

Publicerad 2020-05-13, kl 08.28

Nej, studentfiranden med utspring och mottagning utanför Karlfeldtgymnasiet  i trängsel blir det inte i år. Men efter godkännande från smittskyddsläkare i Dalarna och dialog med polis och Folkhälsomyndigheten kommer ändå Avesta och Karlfedtgymnasiet att ha en studentdag som i mångt och mycket följer traditionen. 

Kontakt med studie- och yrkesvägledare

Publicerad 2020-04-30, kl 10.42

Nu har vi utökat möjligheterna för dig att kontakta studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.

Slutbetyg och gymnasieexamen via Vuxenutbildningen

Publicerad 2020-04-28, kl 11.50

Läser du mot slutbetyg på vuxenutbildningen? På grund av rådande coronakris har regeringen beslutat om att förlänga möjligheten att utfärda slutbetyg från kommunal vuxenutbildningen på gymnasial nivå i ytterligare ett år.

Information till vårdnadshavare i Avesta kommun

Publicerad 2020-04-24, kl 10.44

Information till berörda vårdnadshavare i Avesta kommun, om vad som gäller vid en stängning av en verksamhet utifrån att man arbetar i samhällsviktig verksamhet och behöver barnomsorg.

Utbildning till bransch där det råder kompetensbrist

Publicerad 2020-04-22, kl 11.08

Till dig som förlorat eller riskerar att förlora ditt jobb!

Bokleveranser till coronas riskgrupper och äldre

Publicerad 2020-04-17, kl 14.51

En av de branscher som fått stryka på foten i dessa coronatider är kulturen. Konserter och teaterföreställningar har fått ställas in. Men nu vill Avesta bibliotek råda bot på kultursvälten genom att leverera kulturell spis direkt hem till personer som är över 70 år eller ingår i Covid-19:s riskgrupper.

Ändrade besöks- och telefontider på Barnomsorgen

Publicerad 2020-04-16, kl 15.57

Vi erbjuder besökstid för barnomsorgen på måndagar kl 13-15, med ingång från Biblioteket, på våning 1. Förändringen startar v.17.

Grundskolan HT 2021

Publicerad 2020-04-08, kl 16.30

Grundskolan i Avesta behöver få bättre förutsättningar att nå goda elevresultat, likvärdighet och klara sin ekonomi. Bildningsförvaltningen har därför lagt ett förslag på en ny organisation för Avestas grundskolor från och med höstterminen 2021.

Viktig information från Kulturskolan

Publicerad 2020-04-07, kl 15.19

Kulturskolan ställer in viss verksamhet tillsvidare.

Till vårdnadshavare

Publicerad 2020-03-30, kl 10.43

Avesta kommun har under den pågående covid-19 pandemin möjlighet att tillfälligt stänga förskolor, skolor och fritidshem enligt den förordning som beslutades av regeringen den 13 mars 2020 (Förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta).

Skolbarn fixar visir för att hjälpa vården

Publicerad 2020-03-25, kl 15.42

Visir kan skydda från coronasmitta. Men det kan bara användas en gång. Därefter måste de kastas. Det väckte en idé hos läkaren Marcus Carlsson om att skapa enkla och billiga varianter. Nu sitter Skogsbo skolas elever och fixar visir på sina slöjdlektioner av overheadplast, en bit resårband, ett par häftkuddar och en längre skumkudde.

- Så här blev det, sa Love och satte ett visir framför ansiktet och trädde resårbandet bakom i nacken.

Kultur- och fritidsföreningar stöttas med anledning av Coronavirus

Publicerad 2020-03-22, kl 08.13

Med anledning av regeringens beslut att avsätta en miljard kronor till kultursektorn och idrottsrörelsen som en följd av det nya coronavirusets spridning, har Avesta Kultur och Fritid beslutat agera för att underlätta situationen för Avestas föreningar.

Sammanslagningar av förskolor och fritidshem under sommaren 2020

Publicerad 2020-03-04, kl 11.57

Med anledning av sommarens semesterplanering och behov av sammanslagningar kommer Bildningsförvaltningen att göra en sammanslagningsperiod för verksamheterna. Den övergripande sammanslagningen kommer i huvudsak att ske under v 28-31, men inom förskoleverksamheten kommer sammanslagningar att ske från v 27. Alla förskole- och fritidshemsområden har en plan för sammanslagningen och information ges till vårdnadshavare från varje verksamhet.

Gratis träffar för dig som har barn i ålder 3-12 år

Publicerad 2020-02-26, kl 15.36

Ny chans att delta!
Barnomsorgen i Avesta planerar att i början av april, starta en kostnadsfri föräldragrupp inom programmet ABC - Alla Barn i Centrum.

Dans och repklipp invigde Skogsbo nya idrottshall

Publicerad 2020-02-20, kl 15.20

Rörelse är viktigt för barn och ungdomars inlärning och välmående. Det har sagts förr och det kommer att sägas även i framtiden. Och det blev också det ord som återkom när Skogsbos nya idrottshall invigdes på torsdagen. Och hur? Jo, med rörelse!

Vinnare UF i Avesta

Publicerad 2020-02-14, kl 16.37

Vinnarna i årets UF-tävling i Avesta är... 

Kombobygget Baldershage invigt

Publicerad 2020-02-05, kl 14.55

Med ett gemensamt klipp med saxen invigde 5-årige Oliver och hans mormor Eva Lena Baldershage det nya, kombinerade äldre- och trygghetsboendet med förskola och helt nytt tillagningsköket i Avesta. Intill stod förskolekompisen Signe som med sin morfar Kjell klippte av en annan del av bandet. En symbolisk gärning för dem bägge då de för två år sedan var med och tog första spadtaget för huset.

Entré- & fönsterbyte på Kungsgatan 32

Publicerad 2020-01-31, kl 09.00

Nu fortsätter fönsterbytet på biblioteket. Även entrén ska bytas ut. Arbetet beräknas vara färdigt vecka 10, vi beklagar eventuell röra under tiden.