• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30
  Lunchstängt kl. 12.00–13.00

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl. 09.00–18.00
  Tisdag kl. 11.00–18.00
  Onsdag–torsdag kl. 09.00–18.00
  Fredag kl. 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Revisorer

Avesta kommuns revisorer utses av kommunfullmäktige till varje mandatperiod med fem ledamöter. Även om varje revisor enligt kommunallagen är självständig och oberoende i förhållande till sina medrevisorer arbetar revisorerna i regel som ett samlat kollegium.

Kommunrevisorernas uppgift

Kommunrevisionen har till uppgift att granska, utvärdera och kontrollera den kommunala verksamheten. Revisorerna ska pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt samt om den kontroll som görs inom nämnderna är tillräcklig.

Avestas kommunrevisorer strävar efter att bedriva revisionsarbetet med inriktning på förebyggande åtgärder. Kommunrevisionen för därför en löpande dialog med kommunstyrelse och övriga nämnder och styrelser. Uppdragsgivare är kommunens medborgare, genom Avesta kommunfullmäktige. För dig som vill komma i kontakt med kommunrevisorerna, hittar du kontaktuppgifter nedan.

Rapporter som underlag för granskningen

Revisorerna granskar årligen all verksamhet i enlighet med kommunallagens bestämmelser. Till sin hjälp har revisorerna sakkunniga som tar fram rapporter och underlag för deras ställningstaganden. De genomförda granskningsinsatserna under året ger tillsammans ett underlag för att tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelser och nämnder. Förutom de sakkunnigas granskningsrapporter överlämnar revisorerna skrivelser med anledning av rapporterna, en årlig revisionsberättelse och en årsredogörelse. Revisorerna överlämnar också en särskild skrivelse med en utförligare redogörelse för revisorernas synpunkter på årets verksamhet.

Det här är Avesta kommuns revisorer:  

 
Namn Uppdrag Parti E-post Telefon
Mats Myhrén Sammankallande M brillingen@gmail.com 070 658 64 48
Erik Bohlin Kommunrevisor C erik.bohlin@avesta.se 076 836 10 06
Lennart Hammargren Kommunrevisor L lennart.hammargren@avesta.se 076 764 51 33
Sören Bertilsson Kommunrevisor S soren.bertilsson@avesta.se 070 320 58 34
Sören Aspgren Kommunrevisor S soren.aspgren@avesta.se 070 787 70 82
KPMG Mats Lundberg Sakkunnigt biträde -- mats.lundberg@kpmg.se 073 327 21 75

 

Senast granskad 29 juni 2017.