• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Stöd till arbetslösa och arbetssökande

Arbetsmarknadsenheten ska genom de kommunala arbetsmarknadsinsatserna höja den arbetssökandes kompetens och förbättra individens anställningsbarhet för ökade möjligheter att få arbete på den reguljära arbetsmarknaden. 

Arbetsmarknadsenheten kan bland annat erbjuda förstärkt arbetsträning, utredning av arbetsförmåga, anställningar via arbetsmarknadsåtgärder, arbetspraktik, språkpraktik, handledning, vägledning, coachning och kartläggningar i de olika verksamheterna. Det är ett långsiktigt arbete med individen och arbetsmarknaden i fokus och genom att individen kommer ut i arbete så bidrar verksamheterna med kommunens och regionens kompetensförsörjning. 

Arbetsmaknadsenhetens övergripande syfte och mål med alla verksamheter är att kommunens invånare ska ha en social och ekonomisk trygghet genom att få arbete och försörja sig själva.

Du kan erbjudas:

 • Samverkansteam Avesta
 • Framtidsjobb Avesta
 • AME Service
 • Feriejobb
 • Ungdomscenter Avesta (UCA)

Är du motiverad att jobba med din egen förändring, behöver stöd från flera myndigheter och verksamheter och behöver möjlighet att hitta ett individuellt upplägg?
Samverkansteam Avesta 
Kungsgatan 29, är en verksamhet som ägs av Avesta Kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Dalarna. Teamet bedriver samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering och kan hjälpa dig att komma vidare i livet och hitta eller återfå din förmåga till arbete eller studier.

Arbetsmarknadsenhetens övriga verksamheter finns på Koppardalsvägen 40,  vid vägen ser du skyltat Arbetsmarknadsenheten och Ungdomscenter Avesta.

Framtidsjobb Avesta är en arbets- och studieförberedande verksamhet. Här jobbar du t.ex. med att få ordning på din personliga ekonomi, din hälsa och din personliga utveckling mot att nå individuella uppsatta mål. Du får även kunskaper om arbetsmarknaden idag och i framtiden, arbetsmiljö, entreprenörskap och hur du kan starta eget företag. Målet är att du ska hitta dina egna styrkor och upptäcka vad du behöver för att komma vidare till studier eller arbete och egen försörjning.

AME Service erbjuder många olika sysselsättningar med fokus på personlig utveckling utifrån individuella behov och förutsättningar.Till exempel kan du jobba med att hämta och magasinera möbler, snickra, +67-tjänster som gräsklippning och snöskottning och hantering av kommunens avfallskärl och avfallspåsar.

Feriejobb för elever som är folkbokförda i Avesta administreras av Arbetsmarknadsenheten. Information om feriejobb hittar du under fliken "Jobba hos oss".

Ungdomscenter Avesta
Ungdomscenter Avesta riktar sig till ungdomar i åldern 18-25 år som saknar sysselsättning och som är i behov av samordnade insatser. Kommunala aktivitetsansvaret omfattar ungdomar under 20 år som inte fullföljt sin skolplikt eller som saknar fullgjorda gymnasiestudier.

Ungdomscenter är en samverkan mellan socialtjänsten, det kommunala aktivitetsansvaret inom bildningsförvaltningen och arbetsförmedlingen. Syftet är att gemensamt hitta utvecklande aktiviteter och insatser som gör det möjligt för ungdomen att komma närmare ett eget arbete eller en utbildning.

Vill du få mer information om Arbetsmarknadsenhetens verksamheter och om hur du kan få ta del av dem så klicka på "kontakt" uppe till höger på den här sidan så kommer du till Servicecenter som hjälper dig vidare.

Senast granskad 20 augusti 2021.