• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Du når biståndshandläggare genom Avesta kommuns servicecenter, tel: 0226-64 50 00

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Hemtjänst

Hemtjänsten utför insatser som är behovsbedömda av en biståndshandläggare. Biståndshandläggarens bedömning grundar sig i IBIC, Individens behov i centrum. Detta innebär att utgå från individens behov, resurser, mål och resultat inom olika livsområden i dagliga livet. 

Din ansökan utreds utifrån IBICs livsområden. Målet är att alla individen som har behov får sina behov beskrivna på ett likvärdigt sätt och att individen genom delaktighet får möjlighet att stärka sin egen förmåga avseende genomförande av aktiviteter.

På Socialstyrelsen finns IBICs livsområden beskrivna. Dessa ligger till grund för de insatser som biståndshandläggare beviljar. Biståndet är avgiftsbelagt.

Avesta kommun är indelad i sex olika geografiska områden samt nattpatrull som utför beviljade insatser under natten. Personalen utgår från hemtjänstgruppens lokal och besöker dig i ditt hem för att hjälpa dig med dina beslutade insatser.

Du som har behov av hjälp i hemmet i form av hemtjänst ansöker om bistånd genom att i första hand fylla i blanketten förenklad handläggning och skicka denna till kommunens biståndshandläggare. Detta gäller endast om du har behov av trygghetslarm, matdistribution, städning, tvätt och inköp.

Vid utökat behov med personlig omvårdnad kontaktar du kommunens biståndshandläggare för ett hembesök och ett samtal om ditt individuella behov.

Behovsbeviljade insatser utifrån IBICs livsområden

Inköp
Ärenden på apotek och inköp på närmaste matvarubutik.

Personlig omvårdnad
Hjälp med hygien, av- och påklädning, frukost, enklare kvällssysslor, sängbäddning, blomvattning, bära ut sopor, promenader med mera. Här ingår även viss sjukvård som av läkare bedömts som egenvård.

Trygghetslarm  
Installeras i ditt hem och du får en larmklocka att bära på dig. Du larmar vid akuta behov av hjälp och kontaktas av hemtjänstgruppen. Du framför ditt hjälpbehov och därefter få du hjälp/besök dygnet runt. Vid akuta sjukvårdsbehov ska du alltid ringa 112.

Även tillsynsbesök kan öka känslan av trygghet. Tillsyn sker i första hand genom fjärrkamera, alternativt via tillsynsringning men fysiska besök förekommer också.

Nattpatrull
Alla som har trygghetslarm och beviljade insatser nattetid har tillgång till hemtjänstpersonal i nattpatrullen.

Matdistribution 
Hemleverans av tillagade måltider som du bokar och väljer själv. Matlådorna tillagas i Skogsgläntans kök och levereras kylda hem till dig, tre gånger i veckan. Du kan beställa specialkost och det finns två olika abonnemangsalternativ på antal matlådor/vecka. Matabonnemanget startar tre veckor efter beställning. Uppsägningstid av pågående abonnemang är två veckor.

Tvätt 
Maskintvätt 40-60 grader, strykning av kläder, sängkläder, handdukar, gardiner och dukar. Handtvätt och mangling ingår inte. Tvätten hämtas och lämnas i din bostad av en extern utförare. Du kan beviljas tvätt var fjortonde dag.

Städning
Vardaglig städning i bostaden på max två rum och kök, var tredje vecka. Städning av källare, vind och fönsterputsning ingår inte. Den som lever ihop med någon under äktenskapsliknande förhållanden, beviljas inte städinsatser om bedömingen görs att städ kan göras av den sammanboende. 

Ledsagning
Innebär stöd att ta dig till och från olika aktiviteter. 

Hantering av lås

När du beviljats hemtjänstinsatser innebär det att en låskåpa monteras vid låset på din ytterdörr. Vi använder oss av nyckelfri låshantering vilket innebär att vi öppnar din dörr via mobiltelefon. Du kommer även få lämna en nyckel till din bostad som vi förvarar i ett säkerhetsskåp, denna används vid tekniskt fel av den nyckelfria hanteringen.

All hemtjänstpersonal som kommer hem till dig bär legitimation. Vi har tystnadsplikt.

Senast granskad 18 maj 2021.