• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Kontrollplan

För alla lov- och anmälningspliktiga bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan.

Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under projektets gång. Kontrollplanen ska även visa vem som ska göra kontrollerna, på vilket sätt kontrollerna ska ske och mot vad kontrollerna ska göras. Byggherren är alltid den som har det yttersta ansvaret att gällande bygglagstiftning följs men i de fall det krävs en kontrollansvarig i ärendet ska denne vara dig behjälplig med detta.

Nedan finns exempel på kontrollplaner för olika enklare ärenden där kontrollansvarig vanligtvis inte krävs. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan. Nedan finns en mall även för detta. 

 

Så här går processen med kontrollplan till:

1. Du gör en riskanalys för att lokalisera riskerna som finns i ditt projekt.

2. Förslag till kontrollplan upprättas med kontrollpunkter som härleds från riskanalysen.

3. Du skickar in ditt förslag till kontrollplan inför startbesked.

4. Vi ger startbesked om vi bedömer att förslaget innehåller de kontroller som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt plan- och bygglagen kan antas komma att uppfyllas. Nu är kontrollplanen fastställd och inte längre ett förslag till kontrollplan. När du fått startbesked får du påbörja åtgärden.

5. Kontrollerna i den fastställda kontrollplanen görs löpande under projektets gång och signeras av angiven kontrollant.

6. När projektet är avslutat skriver du under kontrollplanen och intygar på så vis att alla kontroller är utförda. Därefter skickar du in den signerade och underskrivna kontrollplanen till oss för att få slutbesked.

7. Vi lämnar slutbesked i ärendet om vi bedömer att du uppfyllt ditt åtagande enligt inlämnad kontrollplan.

 

Läs även dokumentet Så här fyller du i din kontrollplan.

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta Avesta Servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan. Byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har telefontid klockan 10.00-12.00.

Senast granskad 06 oktober 2021.