• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Fåglar

Miljöenheten får ibland in klagomål från människor som blir störda av fåglar som på olika sätt ställer till problem genom bland annat oljud eller att deras spillning smutsar ner. Många upplever obehag när fåglar blir närgångna och kanske också aggressiva. Störningar på fåglar omfattas inte av miljöbalken och miljöenheten har ingen möjlighet att handlägga sådana ärenden.

Det är enligt miljöbalken fastighetsägarens ansvar att vidta åtgärder om det föreligger risk eller olägenhet för människors hälsa. Det är alltså fastighetsägare som har huvudansvar för att lösa problem med störande fåglar. Som fastighetsägare kan du vända dig till företag som arbetar med skadedjursbekämpning för att få hjälp med åtgärder.

Stadsmiljön är gynnsam för fåglar och innebär lättillgänglig mat och tillgång till bra boplatser. Det bästa sättet att bli av med problemet är att göra platserna oattraktiva för fåglarna att vistas på. Det gäller att skapa en omgivning som inte i onödan lockar till sig fåglar eller skadedjur. 

Se till att fåglarna inte får tag på mat

 • Se till att sopkärl är väl förslutna så att fåglar inte kommer åt innehållet.
 • Ställ inte ut soppåsen.
 • Plocka upp fallfrukt.
 • Ta vara på bär och annat i trädgården som fåglarna tycker om.
 • Lägg inte frukt, bär och matrester i öppna komposter.
 • Undvika att mata småfåglar då det kan leda till att större fåglar som måsar och kråkor lockas dit.
 • Ställ inte ut matskålar till husdjur så att fåglarna kommer åt dem.
 • Ta in hundens lekben.

Andra tips på hur du kan skrämma bort/hindra fåglar:

 • Hålla gårdar och gröna ytor rena från pinnar och kvistar.
 • Rensa tak och hängrännor från gamla bon.
 • Sätta upp nät, piggar, plåtar, vajrar eller andra lösningar som förhindrar att fåglarna bygger bo och häckar på fastigheten vid öppningar intill exempelvis tak och skorstenar.
 • Sätt upp roterande skyltar, skärmar med störande reflexer/färger/speglar. CD-skivor fungerar ofta bra.
 • Placera plastband eller prasslande material, fladdrande plastpåsar eller ballonger som draperier där fåglarna passerar eller där ni inte vill att de ska vara.
 • Lägg ut leksaksormar inom synhåll från där fåglarna brukar sitta och flytta dessa dagligen så att fåglarna inte ska genomskåda tricket.
 • Placera ut en trädgårdsprydnad/modern fågelskrämma med rörliga delar som rör sig av vinden.
 • Sätt upp två tefatsstora skivor i material som tål fukt och måla dem som stora ögon med svart pupill. Sätt upp på en stav eller häng dem intill varandra så att de syns från fåglarnas sittplatser.
 • Spänn en tråd cirka tio centimeter över taknockar, staket, balkongräcken och takrännor. Tråden måste vara tillräckligt spänd för att fåglarna inte ska kunna trycka ner den.

Gör åtgärder före häckningssäsong

Problemet brukar vara som störst under häckningsperioden mellan april och juni då fåglarna hävdar sina revir. Måsar kan då också gå till attack när de bevakar sina bon och ungar. Skrämselanordningar och hinder bör därför monteras innan häckningen börjar, alltså före månadsskiftet mars/april. Enligt jaktlagen får man aldrig ta eller förstöra fågelägg och därför är det bra att arbeta långsiktigt och förebyggande. 

Rörliga eller fasta skrämselanordningar?

Eftersom fåglarna ofta utmanar sina hot lär de sig hur farliga skrämselanordningarna är. Fasta skrämselanordningar fungerar därför oftast bara en kort tid och rörliga skrämselanordingar och ljudeffekter kan vara mest effektiva.

Senast granskad 24 september 2021.