• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Skolskjuts

Skolskjuts för grundskola, särskola samt gymnasiesärskolan. Elever i frivilliga skolformer (förskola, fritidshem, gymnasie- och vuxenutbildning) har inte rätt till skolskjuts.

Rätt till skolskjuts

Elever i grundskola och särskola kan ha rätt till skolskjuts mellan hemmet och skolan (Skollagen 2010:800).

Om rätt till skolskjuts finns, avgörs av:

 1. Färdvägens längd mellan hemmet och skolan
  Avståndsregler i Avesta kommun är:
  Förskoleklass - årskurs 3, om avståndet överstiger 3 km.
  Årskurs 4-9, om avståndet överstiger 4 km.
 2. Trafikförhållandet (farlig skolväg) mellan hemmet och skolan eller hållplats.
 3. Elevens funktionsnedsättning.
 4. Någon annan särskild omständighet.  

Elever som bedöms ha rätt till skolskjuts, skall kunna förflytta sig på egen hand till linjebusshållplats och/eller uppsamlingsplats för skolskjuts, på avstånd upp till:
Förskoleklass - årskurs 3 - upp till 3 km.
Årskurs 4 - årskurs 9 - upp till 4 km.

Växelvis boende

Elev kan efter ansökan vara berättigad till skolskjuts inom kommunen, vid växelvis boende hos vårdnadshavare folkbokförda på olika adresser.

Särskilda skäl

Elev kan efter ansökan och beslut av kommunstyrelsen, beviljas skolskjuts beroende på särskilda skäl eller vid val av annan skola än placeringskolan.

Beslut

Beslut om skolskjuts sker genom delegationsbeslut i kommunen.

Ansökan

Här ansöker du om skolskjuts

Planering och utförande

Planering av skolskjuts sker av Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning  i samråd med kommunen. Utförande av skolskjuts sker genom Region Dalarnas kollektivtrafikförvaltning och deras entreprenörer.

Frågor

Om du har allmänna frågor om skolskjuts, kontakta skolskjutshandläggaren via servicecenter tel. 0226-64 50 00 eller via e-post: skolskjuts@avesta.se.

Dalatrafiks kundservice

Kontakta Dalatrafiks kundservice vid ev. klagomål om skolskjuts.
Tel: 0771-95 95 95
E-post: kundservice@dalatrafik.se

Tidtabeller

Här hittar du Dalatrafikas tidtabeller

Skolskjutsreglemente

Gällande skolskjutsreglemente
Lokal bilaga till skolskjutsreglemente

 

Senast granskad 14 december 2021.