• Skriv ut
 • Kontakt
 • L L Lättläst
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Förskola/Pedagogisk omsorg

Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn i åldrarna ett till fem år vars vårdnadshavare arbetar, studerar, är föräldraledig eller arbetssökande.

Förskola

Förskolan är det första steget i det svenska utbildningssystemet. Förskoleverksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik för ditt barn. På förskolan leker och samspelar barn och vuxna med varandra i trygga miljöer. Verksamheten präglas av omsorg om barnens välbefinnande. Personal och ledning arbetar med tydliga mål för verksamheten och har höga förväntningar på att erbjuda en kvalitativ förskola. Arbetet på förskolan syftar till att stödja alla barns möjlighet till att få möta en likvärdig och stimulerande miljö.

I förskolan arbetar förskollärare, barnskötare och annan personal som har i uppdrag att främja barns lärande utifrån de mål och riktlinjer som anges i förskolans läroplan, Lpfö 18 och skollagen. 

Om du studerar eller arbetar

När du arbetar eller studerar och ditt barn är åtminstone ett år gammalt kan hen börja på förskola eller få pedagogisk omsorg. Ansökan kan du lämna in tidigare. Om det finns särskilda skäl för barnomsorg utöver vårdnadshavares studie- eller arbetssituation ska du ange det vid ansökan.

Om du är arbetssökande eller föräldraledig

Du som är arbetssökande eller föräldraledig enligt föräldraledighetslagen för vård av annat barn, kan från och med att barnet fyllt ett år ansöka om plats i förskola eller pedagogisk omsorg under minst tre timmar per dag, eller femton timmar i veckan.

Barn har från och med höstterminen det år de fyller tre år rätt till allmän förskola. Från och med första september samma år är den allmänna förskolan avgiftsfri. Den allmänna förskolan omfattar minst 525 timmar per år och följer skolans läsårs-schema.

Pedagogisk omsorg/familjedaghem

Pedagogisk omsorg erbjuds i vissa upptagningsområden som ett alternativ till förskola och är en verksamhet där en dagbarnvårdare tar emot barn i det egna hemmet. (familjedaghem). Förskolans läroplan är vägledande för pedagogisk omsorg. Läs mer om Pedagogisk omsorg.

Barnomsorg på obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid erbjuds på en förskola i Avesta kommun och kan ansökas av dig som har arbetstid förlagd på kvällar och nätter mellan kl. 18:30 - 06:30 samt helger.  Läs mer om barnomsorg på obekväm arbetstid.

Senast granskad 02 september 2020.