• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Förorening i mark och byggnad

Föroreningsskadade områden är en del av det nationella miljömålet Giftfri miljö. Med föroreningsskadade områden avses mark- och vattenområden samt byggnader som är så förorenade av lokala utsläpp att det kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Om du ska sanera ett föroreningsskadat område ska du göra en anmälan till miljöenheten innan.

Du är också skyldig att kontakta miljöenheten om det upptäcks en förorening på en fastighet och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. 

Ansvar

Ansvarig för efterbehandling av förorenade områden är den som bedriver en verksamhet eller utfört en åtgärd som bidragit till att området förorenats om verksamheten eller åtgärden är utförd efter 30 juni 1969. Kan inte någon verksamhetsutövare utföra eller bekosta efterbehandling av en förorenad fastighet är var och en efterbehandlingsansvarig som förvärvat fastigheten och vid förvärvet känt till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem (gäller fastigheter som förvärvats efter den 1 januari 1999). Ansvarsfrågan är ofta svår att utreda.

Senast granskad 24 september 2021.