• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Trafiksäkerhet

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra trafiksäkerheten. När vi bygger om gator och vägar är alltid trafiksäkerheten med som en viktig faktor för att avgöra utformningen.

Det går inte att reglera bort alla trafikproblem. Det handlar i många fall om att vi måste ändra vårt trafikbeteende och följa de trafikregler som gäller för att olyckor ska kunna undvikas.

I trafiken finns inga rättigheter! I trafiken finns bara skyldigheter trafikanter emellan. Beror trafikproblemen egentligen på att trafikanterna håller en för hög hastighet i förhållande till gällande hastighetsbegränsning ska du vända dig till Polismyndigheten.

Du måste som trafikant vara varsam

I trafikförordningen finns vissa grundläggande varsamhetsregler. Dessa regler innebär att en trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna på platsen. Trafikanterna ska också visa särskild hänsyn mot barn, äldre och personer med funktionshinder.

Varsamhetsreglerna innebär även att fordonets hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det framför varje hinder som går att förutse. Föraren av ett fordon ska alltså, oavsett vilken övre formell fartgräns som gäller, hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg hastighet då fordonet närmar sig till exempel barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen.

Trafikanterna kör för fort

Trafikanterna ska visa hänsyn till sina medtrafikanter och de som uppehåller sig på eller intill vägen. Oavsett vilken hastighetsbegränsning som gäller på vägen får trafikanten inte köra fortare än vad trafiksituationen medger.

Avesta kommun får många frågor, synpunkter och ibland ansökningar från privatpersoner och vägföreningar om hastighetssänkningar. Ansökan motiveras ofta med att trafikanterna kör för fort utanför den sökandes hus eller på vägföreningens väg/-ar. Den eller de som söker hänvisar till att deras hus ligger intill vägen samt till att barn och djur uppehåller sig intill vägen. De flesta av ansökningarna avslås. En av anledningarna till detta är att det är en fråga för Polismyndigheten att övervaka hastigheterna på vårt vägnät. Avesta kommun kan inte reglera bort att trafikanterna inte följer gällande hastighetsbegränsningar och inte är så varsamma som trafikmiljön kräver.

Ansökningarna motiveras ofta med att vägen är en smal och krokig väg där det är olämpligt att hålla bashastigheten (70 kilometer i timmen). En hastighetsbegränsning talar bara om den maximalt tillåtna hastigheten på vägsträckan. Hastighetsskyltarna visar inte vilken hastighet som är lämplig på hela vägsträckan. Trafikanten är skyldig att anpassa hastigheten i förhållande till vägens standard, det vill säga sänka farten under tillåten hastighetsgräns.

Senast granskad 13 januari 2022.