• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Planbesked

Om du har en idé om att bygga något som kräver en ny detaljplan eller ändringar i den befintliga så kan du ansöka om planbesked. Planbeskedet ger dig svar på om ett planarbete kan påbörjas eller inte och i sådana fall när den nya detaljplanen beräknas kunna vara antagen. 

Vad innebär beslutet om planbesked?

Planbeskedet innehåller inte något färdigt ställningstagande till om åtgärden är lämplig på platsen, utan är snarare en första rimlighetsbedömning av miljö- och byggnadsnämnden om det är idé att gå vidare och starta ett planarbete. Den egentliga lämplighetsprövningen sker i detaljplanprocessen, då olika allmänna och enskilda intressen vägs mot varandra i demokratisk ordning och samråd sker med berörda sakägare och myndigheter. Ifall det skulle framkomma omständigheter under planprocessens gång som visar att åtgärden inte är lämplig eller genomförbar så kan planarbetet komma att avbrytas eller ges en annan inriktning.

Ett positivt planbesked innebär inte automatiskt att planarbetet påbörjas direkt, utan det kan bli en väntetid beroende på vilken prioritet det får gentemot övriga planärenden i kommunen. Planbeskedet går heller inte att överklaga. När detaljplanen är antagen och har vunnit laga kraft behöver du söka bygglov.

Kostnad

Kostnad för planbesked faktureras enligt plan- och byggenhetens taxa i samband med beslut. Beloppet är kopplat till projektets storlek och områdets läge. Om planbeskedet leder till att ett planarbete startas så bekostar du planläggningen men kostnaden för planbeskedet dras då av från summan.

Kontakta gärna miljö- och byggförvaltningen (0226-64 54 54 eller miljo-bygg@avesta.se) för att få hjälp att söka planbesked.

Senast granskad 24 september 2021.