• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun

I Avesta kommun växer befolkningen. Det betyder ökat tryck på bostadsmarknaden och bostadsbeståndet behöver både förnyas och utökas för att möta en ökad efterfrågan på bostäder under den kommande femårsperioden.

Kommunfullmäktige antog den 23 mars 2015 ett Bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. Programmet fastställer de mål och riktlinjer som ska gälla i Avesta kommun under den kommande femårsperioden för att säkerställa att alla invånare har tillgång till bra bostäder.

Programmet innehåller temadelar grundade på fakta och information inom följande områden:

 • Förutsättningar för en fungerande bostadsmarknad
 • Avesta kommuns utveckling
 • Bostadsutbud
 • Efterfrågan och bostadsbehov (inkluderar bostadsbehovet i särskilda målgrupper)

Det fakta- och informationsunderlag som använts inkluderar resultat från enkätundersökningar med olika målgrupper, dialog med mäklare och bostadsbolag, statistik från SCB och Lantmäteriets lägenhetsregister, samt rapporter från bl a Boverket och Länsstyrelsen Dalarna.

Programmet presenterar en rad slutsatser och en grund för hur det fortsatta arbetet med bostadsförsörjning i Avesta kommun ska struktureras.

Senast granskad 24 september 2021.