• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Strandskyddsdispens

Vid hav, sjöar och vattendrag gäller strandskydd. Syftet med strandskyddet är dels att trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till sjöar och vattendrag och dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten .

Normalt omfattar strandskyddet ett område inom 100 meter från strandlinjen, både upp på land och ut i vattnet. Ibland har länsstyrelsen upphävt eller utökat strandskyddsområdet och det kan därför variera mellan 25 och 300 meter. Funderar du på om ett område är strandskyddat kan du kontakta kommunen för att få hjälp. 

Inom strandskyddat område får man t.ex. inte:

 • Uppföra nya byggnader.
 • Ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område.
 • Gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anläggningar.
 • Utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Vill du göra någon av de åtgärder som är förbjudna inom strandskyddat område måste du ansöka om dispens. För att en dispens ska beviljas måste det finnas särskilda skäl enligt miljöbalken 7 kap. 18 c §. Kom ihåg att det i vissa fall krävs strandskyddsdispens även för bygglovsbefriade åtgärder. Om du planerar någon åtgärd i närheten av en sjö, å eller vattendrag bör du alltid rådfråga kommunen om området är strandskyddat och om åtgärden kräver strandskyddsdispens.

Vid frågor är du välkommen att kontakta Avesta Servicecenter. Du hittar kontaktuppgifter under fliken Kontakt ovan. Byggenheten hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning har telefontid klockan 10.00-12.00.

Senast granskad 24 september 2021.