• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Så här lämnar du ett medborgarförslag

På denna sida förklarar vi hur du går till väga för att lämna ett medbogarförslag. 

Vem får lämna förslag?

Alla som är folkbokförda i kommunen, alltså även utländska medborgare och barn, får lämna förslag. Förslagen måste lämnas in av en eller flera personer. En förening kan inte lämna in förslag i föreningen namn. Ett förslag kan skrivas av enskilda medlemmar i föreningen eller av alla medlemmar i föreningens styrelse.

Vilka förslag kan man lämna?

Ett medborgarförslag kan handla om allt som kommunen har rätt att besluta om. Det kan handla om till exempel skola, kultur, miljö, idrott eller trafik- och samhällsplanering.

Medborgarförslag angående frågor som rör förhållandet mellan kommun som arbetsgivare och förslagsställaren som arbetstagare i Avesta kommun behandlas inte.

Om man är osäker på vad man kan lämna förslag om kan man titta på kommunens webbplats och se vad den handlar om, eller så kan man ta kontakt med kommunen och fråga. Man kan också titta på vad fullmäktige beslutat tidigare. Protokollen från kommunfullmäktige finns här.

Vill du veta mer om ett ärende går det bra att kontakta de tjänstemän som har arbetat med ärendet.

Hur ska förslaget vara skrivet?

Det är bra om du som skriver är tydlig med vad som är förslaget och vad som är en beskrivning av problemet eller motivering för förslaget. Det är också bra om du beskriver fakta kring förslaget.

Du måste underteckna förslaget och lämna namn och adress, gärna också telefonnummer och eventuell e-postadress men helst inte i själva medborgarförslaget – utan kontaktuppgifter separat. I själva medborgarförslaget räcker det med namn och i och med att man skrivit sitt namn där så samtycker man till att namnet blir synligt i diarium, kallelser och protokoll.

Hur gör jag för att lämna in förslaget?

Du ska lämna förslag skriftligt, via brev, e-post eller fax. Glöm inte att förslaget måste ha din underskrift. Om du vill skicka ditt förslag via e-post måste du först skanna in förslaget med din underskrift, och bifoga filen till ditt e-postmeddelande.

E-postadressen är: servicecenter@avesta.se

Postadressen är: Avesta kommun, kommunkansliets sekretariat, 774 81 Avesta

Faxnummer är: 0226-64 50 17

Vad händer med förslagen?

Fullmäktige ska om möjligt ta upp ett medborgarförslag till beslut inom ett år. Ofta går det fortare. Den som har skrivit ett medborgarförslag har rätt att berätta om det i fullmäktige, när det tas upp. Då har ofta någon tjänsteman berett ärendet, alltså tagit reda på fakta och skrivit ett underlag till fullmäktige, så att ledamöterna kan ta ställning till förslaget.

Kommunfullmäktige har också rätt att bestämma att det är en av kommunens styrelser eller nämnder som ska besluta i ärendet. Då blir den som lämnat medborgarförslaget inbjuden till den styrelsen/nämnden när ärendet slutligen ska behandlas.

Om det blir avslag?

Även om du får avslag på ditt förslag betyder inte det att det varit meningslöst för dig att lämna förslaget. Ett medborgarförslag kan vara början på en helt ny debatt, och de lokala medierna följer fullmäktiges arbete och uppmärksammar gärna nya frågor.

Personuppgifter

Kallelser med handlingar samt protokoll publiceras på Avesta kommuns hemsida. Om du skriver ett brev till Avesta kommun kan brevet med innehåll samt dina personuppgifter (namn och kontaktuppgifter)  vara läsbara på hemsidan i den framtida hanteringen av ärendet. I framtiden kommer även diariet att finnas på kommunens hemsida.

Senast granskad 23 april 2021.