• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl. 08.00–16.30

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta 

  Besökstider:
  Måndag kl. 09:00-16:30
  Tisdag kl. 11:00-16:30
  Onsdag kl. 09:00-16:30
  Torsdag kl. 09:00-16:30
  Fredag kl. 09:00-15:00

  Ställ en fråga

  För att undvika spam måste du fylla i kryssrutan ovan för att visa att du är en människa.

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Oljecisterner

Om du har en oljecistern med eldningsolja, diesel eller spillolja ska du se till att cisternen besiktas med jämna mellanrum. Det är viktigt att förebygga  läckage som kan skada både mark och grundvatten. Om du installerar en ny cistern eller tar din gamla cistern ur bruk ska du anmäla det till miljöenheten.

Blanketter för det hittar du här. Vid installation eller ändring av cisterner ska miljöenheten informeras i god tid innan cisternen tas i bruk. Information till miljöenheten ska lämnas för cisterner som rymmer mer än 1 kubikmeter olja, diesel etc och som ställs upp utomhus eller grävs ner. Inom vattenskyddsområde gäller att informationen måste göras om mer än 250 liter brandfarlig vätska ska hanteras. Information behöver dock inte lämnas för cisterner som avses installeras i bostadshus för uppvärmning.

Cistern som tas ur bruk

När du bestämt att cisternen ska tas ur bruk bör du ta kontakt med en sakkunnig entreprenör som kan tömma och rengöra cisternen. Det är viktigt att ta bort påfyllnadsledningen så att inte cisternen kan fyllas på av misstag. Är cisternen placerad i mark bör den avlägsnas. Är detta inte möjligt, fyll den med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningar i marken. Kontrollera även om cisternen har en nivåmätare som innehåller kvicksilver. Om sådan finns måste denna lämnas in som farligt avfall. Det är kostnadsfritt för privatpersoner.

Återkommande kontroll av cisterner

Alla cisterner, oavsett om de är placerade utomhus, inomhus eller i mark, ska kontrolleras med jämna mellanrum. Detta skall göras för att skador som kan uppstå på cisterner ska upptäckas i tid så att läckage från cisterner, som kan skada både mark och grundvatten, kan förebyggas. Cisterner ska kontrolleras vart 3:e, 6:e alternativt vart 12:e år. Vilket kontrollintervall som gäller beror på vart cisternen är placerad samt vilket korrosionsskydd cisternen har. En cistern kan vara utformad med olika typer av korrosionsskydd så kallade S- och K-cisterner. S-cisterner har mindre god korrosionsbeständighet jämfört med en K-cistern och måste därför besiktas oftare. 
 
Efter genomförd kontroll upprättas en kontrollrapport av det företag som gjort kontrollen. Kontrollrapporten utlämnas i två exemplar och sparas och ska kunna uppvisas för miljöenheten på begäran (du behöver inte skicka in den). 

Vem ska kontrollera din cistern?

Kontroll av cisterner skall endast utföras av ackrediterade kontrollföretag. På Swedacs hemsida kan du söka efter vilka företag som är ackrediterade i din kommun.

Ytterligare krav inom vattenskyddsområden

För cisterner som är placerade inom vattenskyddsområden råder restriktivare regler avseende vilka skyddsåtgärder som måste vidtas för att förhindra spill och läckage. En cistern och dess kringutrustning som är placerad inom vattenskyddsområde skall vara invallad där minst hälften av lagrad volym ryms eller minst den största behållarens volym. Undantag från kraven på invallning finns för cistern i pannrum eller liknande som står under regelbunden uppsikt.

Övriga regler för cisterner

Tillstånd krävs för viss förvaring av brandfarliga vätskor i cistern. Kontakta räddningstjänsten för mer information.

För de cisterner som inte omfattas av Naturvårdsverkets föreskrifter gäller föreskrifter från MSB. Där finns motsvarande regler för till exempel besiktning av cisterner. Läs mer genom att klicka på länkarna nedan.

Senast granskad 11 juni 2020.