• Skriv ut
 • Kontakt
 • L L Lättläst
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag klockan 08.00–16.30.
  E-post: servicecenter@avesta.se 
  Besök: Kungsgatan 32, Avesta. 
  Mån, Ons, Tor klockan 10.00-16.30, Tis klockan 11.00-16.30, Fre klockan 10.00-15.00.

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Belysning

Avesta kommun ansvarar för trafikbelysning där kommunen är väghållare eller markägare. Det kan vara genomfarter, gator/vägar, gång- och cykelvägar, parkeringsplatser, park- och grönområden.

Kommunen sköter dessutom mindre belysningsanläggningar längs enskilda vägar och Trafikverkets länsvägar. Trafikverket sköter all belysning längs riksvägarna 68 och 70.

Förändringsarbete

År 2009 startade ett stort förändringsarbete på belysningen. Bakgrunden till detta var i huvudsak kravet på minskad energiförbrukning. Kvicksilver- och natriumbelysning var allt för energikrävande och måste ersättas med energisnålare alternativ.

I förändringsarbetet mellan åren 2009 och 2013 ersattes kvicksilverbelysningen med metallhalogen. Från år 2013 valdes LED att ersätta såväl kvicksilver som natriumbelysning.

I dagsläget har kommunen ca 6500 belysningspunkter.

Felanmälan och åtgärder av belysning

Då vi har cirka 6000 belysningspunkter runt om i kommunen är det svårt för oss att omedelbart uppmärksamma om någon slocknar. Du kan hjälpa till genom att kontakta oss och göra en felanmälan. Åtgärden prioriteras beroende på omfattning och placering av den slocknade belysning.

Senast granskad 17 november 2021.