• Skriv ut
 • Kontakt
 • Kontaktinformation

  Avesta Servicecenter

  Telefon: 0226-64 50 00
  Telefontider: Måndag–fredag kl 08.00–16.30.
  Lunchstängt kl 12.00–13.00.

  Besöksadress: Kungsgatan 32, Avesta
  Besökstider:
  Måndag kl 09.00–16.30
  Tisdag kl 11.00–16.30
  Onsdag–torsdag kl 09.00–16.30
  Fredag kl 09.00–15.00

  Ställ en fråga

  Tack för ditt meddelande.

Dela sidan på sociala medier

Taxor och avgifter

När miljöenheten handlägger din anmälan eller bedriver tillsyn vid din verksamhet tas en avgift ut enligt fastställda taxor. Verksamheter som har återkommande tillsyn betalar en årlig tillsynsavgift.

Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för tillsynen enligt bland annat miljöbalken och livsmedelslagstiftningen inom Avesta, Fagersta och Norbergs kommuner.

Miljö- och byggnadsnämndens timavgift har för år 2017 beräknats till 1050 kronor för tillsyn enligt livsmedelslagen samt 937 kronor för tillsyn enligt miljöbalken, strålskyddslagen, lag om sprängämnesprekursorer och lag över handel med vissa receptfria läkemedel.

Taxorna är fastställda av kommunfullmäktige i respektive kommun. Se de fullständiga taxorna längs ned på denna sida.

Här kan du läsa en kortare information om de olika taxorna:

Årlig tillsynsavgift

Verksamheter som har återkommande tillsyn ska betala en årlig tillsynsavgift till miljö- och byggnadsnämnden för att på så sätt finansiera tillsynen. Tillsynsavgiften grundas på självkostnadsprincipen, vilket innebär att en avgift inte får vara högre än kommunens verkliga kostnad för tillsynen.

I den avgift som tas ut för tillsynen ingår en rad olika kostnader för miljö- och byggnadsnämnden. Det arbete som miljöinspektören utför i ett ärende vid företaget/verksamheten kan t ex vara;

 • inläsning och beredning av ärendet
 • tillsynsbesök, upprättande av inspektionsskrivelse/beslut
 • föredragning i miljö- och byggnadsnämnden och dess beredning
 • samråd med annan tillsynsmyndighet, juridisk konsultation
 • kontroll av årsrapport, miljörapport, analysprotokoll eller besiktning
 • arbete med inventering, undersökning eller kontroll som berör flera företag/industrier inom ett visst geografiskt område, viss bransch eller liknande
 • branschträffar eller information

Tillsynstaxan bygger dock på total kostnad så alla kostnader som miljö- och byggnadsnämnden har ska räknas in. Det kan vara personalkostnader, lokalkostnader, administration, utbildningskostnader, litteratur, arvoden till politiker osv.

Senast granskad 28 februari 2017.